ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zusammenarbeit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zusammenarbeit-, *zusammenarbeit*
German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusammenarbeit {f}collaboration [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Zusammenspiel {n}; Mitwirkung {f} | Zusammenarbeit von Bibliothekencooperation; co-operation | co-operation of libraries; interlibrary co-operation [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}interworking; provision interworking [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Gemeinschaftsarbeit {f}joint work [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}working relationship [Add to Longdo]
zusammenarbeitento act in concert [Add to Longdo]
zusammenarbeitento act jointly; to work together [Add to Longdo]
zusammenarbeiten; mitarbeiten (an einem Werk) | zusammenarbeitend | zusammengearbeitet | arbeitet zusammento collaborate (in a work) | collaborating | collaborated | collaborates [Add to Longdo]
zusammenarbeiten; zusammenwirken | zusammenarbeitend; zusammenwirkend | zusammengearbeitet | arbeitet zusammento cooperate | cooperating | cooperated | cooperates [Add to Longdo]
zusammenarbeitento work in harness [Add to Longdo]
zusammenarbeitend; kooperativ; zusammenwirkend {adj} | zusammenwirkend {adv}cooperative | cooperatively [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] ZUSAMMENARBEIT [Add to Longdo]
協力[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] Zusammenarbeit, Harmonie [Add to Longdo]
連携[れんけい, renkei] Zusammenarbeit, Mitwirkung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top