ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zahl

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zahl-, *zahl*
CMU English Pronouncing Dictionary
ZAHLER Z AA1 L ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zahl(n) |die, pl. Zahlen| จำนวน, See also: Anzahl
Zahl(n) |die, pl. Zahlen| ตัวเลข, See also: Ziffer
Zahl(n) |die, pl. Zahlen|จำนวน, ตัวเลข
Zahlen(n) |pl.|, See also: Zahl
zahlen(vi, vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen
zahlreich(adj, adv) จำนวนมาก เช่น Herr Treichel begrüßt Referenten und zahlreich erschienenes Publikum.; Der Pharao fand weltweite Beachtung, seit der Brite Howard Carter 1922 in einem der Gräber im Tal der Könige die Mumie und zahlreiche goldene Grabbeigaben fand.
erzählen(vt) |erzählte, hat erzählt| บอกเล่า, อธิบายเรื่องหนึ่งๆ, See also: berichten, sagen
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahlbar bei Lieferungcash on delivery; C.O.D. [Add to Longdo]
Zahl der Todesopferdeath toll [Add to Longdo]
Zahl {f}digit [Add to Longdo]
Zahl {f}figure [Add to Longdo]
Zahl {f} [math.] | Zahlen {pl} | absolute Zahl {f}; unbenannte Zahl {f} | benannte Zahl | rationale Zahl {f} | zulässige Zahlnumber | numbers | absolute number | concrete number | rational number | admissible number [Add to Longdo]
Zahl {f}; Anzahl {f}tally [Add to Longdo]
Zahlbarkeit {f}payability [Add to Longdo]
Zahlbeschränkung {f}number restriction [Add to Longdo]
Zahlen addieren; Zahlen zusammenzählen; Zahlen zusammenziehento add up figures; to add together [Add to Longdo]
Zahlenbeispiel {n}numerical example [Add to Longdo]
Zahlendarstellung {f}number representation [Add to Longdo]
Zahlenfolge {f}numerical order [Add to Longdo]
Zahlenkombinationsschloss {n}permutation lock [Add to Longdo]
Zahlenreihe {f}numerical series [Add to Longdo]
Zahlenschlüssel {m}coding scheme [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劣勢[れっせい, ressei] zahlenmaessige_Unterlegenheit [Add to Longdo]
支払[しはらい, shiharai] Zahlung, Bezahlung [Add to Longdo]
[かず, kazu] Zahl [Add to Longdo]
数字[すうじ, suuji] Zahl, Ziffer [Add to Longdo]
枚数[まいすう, maisuu] Zahl_der_Blaetter [Add to Longdo]
無数[むすう, musuu] zahllos [Add to Longdo]
納める[おさめる, osameru] zahlen, liefern, annehmen, aufbewahren [Add to Longdo]
組み合わせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] Zahlenschloss [Add to Longdo]
軒数[けんすう, kensuu] Zahl_der_Haeuser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top