ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

youn

Y AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -youn-, *youn*
Possible hiragana form: ようん
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
young brotheryounger brother
young sister(n) younger sister

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
young(adj) เยาว์วัย, See also: อ่อนวัย, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่โตเต็มที่, อายุยังน้อย
young(adj) ระยะแรกเริ่ม, See also: เพิ่งเริ่มต้น
young(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: คนที่มีอายุน้อย
young(n) ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)
younger(adj) ลูกสาวหรือลูกชายที่ใช้ชื่อเดียวกับพ่อแม่
younger(adj) มีอายุน้อยกว่า, See also: ี่อ่อนกว่า
youngster(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: เด็ก
youngster(n) ลูกม้า
youngster(n) นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา
youngberry(n) ผลไม้รสหวานสีม่วงเข้มของต้น blackberry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
young(ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
young brothern. น้องชาย
young mann. คนหนุ่ม,ชายคู่รัก,ชายคู่หมั้น
young onen. สัตว์,สัตว์ยังมีอายุน้อย,เจ้าหนุ่ม
young sistern. น้องสาว
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ความคิดใหม่ ๆ ,เลือดสด ๆ ,คนหัวใหม่,คนทันสมัย,หนุ่มที่ห้าวหาญ
younger(ยัง'เกอะ) n. คนที่มีอายุอ่อนกว่า,คนเล็กกว่า. adj. อายุน้อยกว่า
youngling(ยัง'ลิง) n. คนหนึ่งคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย,ผู้หัดใหม่,มือใหม่
youngster(ยัง'สเทอะ) n. คนหนุ่มคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, Syn. child, fledgling, minor
younker(ยัง'เคอะ) n. ขุนนางหนุ่ม,สภาพบุรุษหนุ่ม,คนหนุ่ม,คหบดีหนุ่ม, Syn. youngster

English-Thai: Nontri Dictionary
young(adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด
young(n) ลูก,เด็กหนุ่มสาว,ผู้เยาว์
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว,สัตว์อ่อน,ต้นไม้อ่อน,มือใหม่,ผู้หัดใหม่
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์
younker(n) คนหนุ่มสาว,ลูกผู้ดี,คนหนุ่ม,ขุนนางหนุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
young personเยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young plantไม้พันธุ์, กล้าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young populationประชากรเยาว์วัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young streamธารปฐมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Young's modulusมอดุลัสของยัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
youngingเยาว์วัยลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young adultsวัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
young riveryoung river, แม่น้ำใหม่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Young womenเยาวสตรี [TU Subject Heading]
Young' s modulusมอดุลัสของยัง, อัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว วัสดุชนิดหนึ่ง ๆ จะมีมอดุลัสของยังคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Younglingผู้หัดใหม่, มือใหม่ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
young sisteryounger sister

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Planning, Screenplay YOUN JKPlanning, Screenplay YOUN JK Sex Is Zero 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
younActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
younA female kangaroo carries its young in the pouch.
younAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
younAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
younA group of young men are playing handball in the playground.
younA group of young men were fighting.
younAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
younAlas, he died young.
younAlas, she died young.
younAll teachers were young and loved teaching.
younA long time ago, there was a young man.
younA lot of young people went to Hawaii this summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเขย(n) younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai Definition: สามีของน้องสาว
สุดท้อง(adj) youngest
รุ่นหลัง(adj) next generation, See also: young generation, Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน, Ant. รุ่นก่อน, Example: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
อนุชา(n) brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai Definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นงเยาว์(n) beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามวัยน้อย
สุดท้อง(adj) youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai Definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย
วัยสาว(n) young girl, See also: adolescent, teenage, juvenile, Syn. สาว, วัยแรกรุ่น, Example: สีสันของงานนี้คงหนีไม่พ้นเหล่าดาราวัยสาวที่มาร่วมงาน, Thai Definition: ผู้หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก
สาว(adj) young, See also: adolescent, juvenile, youthful, Ant. แก่, Example: เธอคือนางเอกสาวซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการ, Thai Definition: เกี่ยวกับหญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สาวแรกแย้ม(n) teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด, Count Unit: คน
สาวแรกรุ่น(n) teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด, Example: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อนุชา[anuchā] (n) EN: younger brother of a prince ; younger brother
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบมะขามอ่อน[bai makhām øn] (n, exp) EN: young tamarind leaves
ดรุณ[darun] (n) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth  FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[darun] (adj) EN: youthful ; adolescent ; young  FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[darunī] (n) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl  FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[dek āyu tam kwā sip-søng pī] (xp) EN: children younger than 12  FR: les enfants de moins de 12 ans

CMU English Pronouncing Dictionary
YOUN Y AH1 N
YOUNG Y AH1 NG
YOUNT Y AW1 N T
YOUNGS Y AH1 NG Z
YOUNIS Y AH1 N IH0 S
YOUNTS Y AW1 N T S
YOUNGE Y AH1 N JH
YOUNES Y AH1 N Z
YOUNCE Y AW1 N S
YOUNAN Y AH1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
young (n) jˈʌŋ (y uh1 ng)
younger (j) jˈʌŋgər (y uh1 ng g @ r)
youngest (j) jˈʌŋgɪst (y uh1 ng g i s t)
youngish (j) jˈʌŋɪʃ (y uh1 ng i sh)
youngster (n) jˈʌŋstər (y uh1 ng s t @ r)
youngsters (n) jˈʌŋstəz (y uh1 ng s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shào, ㄕㄠˋ, ] young, #464 [Add to Longdo]
年轻[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, / ] young, #1,374 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] younger sister, #1,731 [Add to Longdo]
小姐[xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, ] young lady; miss, #2,743 [Add to Longdo]
年轻人[nián qīng rén, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] young people, #3,015 [Add to Longdo]
妹妹[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, ] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival), #3,238 [Add to Longdo]
弟弟[dì di, ㄉㄧˋ ㄉㄧ˙, ] younger brother, #3,931 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] younger brother; junior male; I (modest word in letter), #5,614 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] young, #7,651 [Add to Longdo]
幼稚[yòu zhì, ㄧㄡˋ ㄓˋ, ] young; childish; naive, #8,059 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Youngster {m}youngster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
あのように[anoyouni] (exp) in that way; like that; that way [Add to Longdo]
あんこ[anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行の高さ[ぎょうのたかさ, gyounotakasa] line height [Add to Longdo]
行の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
行の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]
専用(の)[せんようの, senyouno] dedicated [Add to Longdo]
内容の返送[ないようのへんそう, naiyounohensou] return of content [Add to Longdo]
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] use of distribution list [Add to Longdo]
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
羊肉[ようにく, youniku] Hammelfleisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top