ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yelled

Y EH1 L D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yelled-, *yelled*, yell, yelle
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yelledHe yelled out an order to the soldiers.
yelledHe yelled with pain.
yelledI used to get yelled at for hogging the phone.
yelled"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.
yelledShe yelled at the children to be quiet.
yelledShe yelled in a rage.
yelledThe crowd yelled when he scored a goal.
yelledThe crowd yelled with delight.
yelledWhen we reached the summit, we all yelled out into the void.

CMU English Pronouncing Dictionary
YELLED Y EH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yelled (v) jˈɛld (y e1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yelled
   adj 1: in a vehement outcry; "his shouted words of encouragement
       could be heard over the crowd noises" [syn: {shouted},
       {yelled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top