ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yelle

Y EH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yelle-, *yelle*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yelleHe yelled out an order to the soldiers.
yelleHe yelled with pain.
yelleI used to get yelled at for hogging the phone.
yelle"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.
yelleShe yelled at the children to be quiet.
yelleShe yelled in a rage.
yelleThe crowd yelled when he scored a goal.
yelleThe crowd yelled with delight.
yelleWhen we reached the summit, we all yelled out into the void.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้หันอากาศ[māi han-ākāt] (n, exp) EN: [a vowel symbol]  FR: [symbole de la voyelle a]
–ั[māi han-ākāt] (n, exp) EN: [a vowel symbol]  FR: [symbole de la voyelle a]
พยัญชนะและสระ[phayanchana lae sara] (n, exp) EN: consonants and vowels  FR: consonnes et voyelles [fpl]
สระ[sara] (n) EN: vowel ; sound  FR: voyelle [f] ; vocalique [f]
สระสั้น[sara san] (n, exp) FR: voyelle brève [f]
สระเสียงสั้น[sara sīeng san] (n, exp) EN: short vowel  FR: voyelle brève [f]
สระเสียงยาว[sara sīeng yāo] (n, exp) EN: long vowel  FR: voyelle longue [f]
สระไทย[sara thai] (n, exp) EN: Thai vowel  FR: voyelle thaïe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YELLE Y EH1 L
YELLED Y EH1 L D
YELLEN Y EH1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yelled (v) jˈɛld (y e1 l d)

French-Thai: Longdo Dictionary
voyelle(n) |f, pl. -s| สระ, See also: consonne, alphabet

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top