ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yahoo

Y AA1 HH UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yahoo-, *yahoo*
Possible hiragana form: やほお
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yahooI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.

CMU English Pronouncing Dictionary
YAHOO Y AA1 HH UW2
YAHOOS Y AA1 HH UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yahoo (n) jˈaːhˈuː (y aa1 h uu1)
yahoos (n) jˈaːhˈuːz (y aa1 h uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅虎[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, ] Yahoo, internet portal, #8,589 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saukerl {m} | Saukerle {pl}yahoo | yahoos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤフる[yafu ru] (v5r) (sl) (See ググる) to search (using the Yahoo search engine) [Add to Longdo]
ヤフオク[yafuoku] (n) (abbr) Yahoo auctions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヤフー[やふー, yafu-] Yahoo! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yahoo
   n 1: a person who is not very intelligent or interested in
      culture [syn: {yokel}, {rube}, {hick}, {yahoo}, {hayseed},
      {bumpkin}, {chawbacon}]
   2: one of a race of brutes resembling men but subject to the
     Houyhnhnms in a novel by Jonathan Swift
   3: a widely used search engine for the web that finds
     information, news, images, products, finance

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top