ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wow. the collection is mostly antiquities unearthed in excavations in israel during the british mandate.

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wow. the coll [...] tish mandate.-, *wow. the coll [...] tish mandate.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Wow ( W AW1). The ( DH AH0) collection ( K AH0 L EH1 K SH AH0 N) is ( IH1 Z) mostly ( M OW1 S T L IY0) antiquities ( AE0 N T IH1 K W AH0 T IY0 Z) unearthed ( AH0 N ER1 TH T) in ( AH0 N) excavations ( EH2 K S K AH0 V EY1 SH AH0 N Z) in ( AH0 N) Israel ( IH1 Z R IY0 AH0 L) during ( D UH1 R IH0 NG) the ( DH AH0) British ( B R IH1 T IH0 SH) Mandate ( M AE1 N D EY2 T).

 


  

 
Wow
 • คำอุทานประหลาดใจหรือยินดี (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ทำให้ตื่นเต้นยินดีอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้ประทับใจอย่างมาก [Lex2]
 • ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป[Lex2]
 • (เวา) vt. ได้รับความตอบสนองที่เกรียวกราวจาก,ทำให้ตื่นเต้น n. ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม interj. (คำอุทานแสดงความสำเร็จอันยอดเยี่ยม) แจ๊ว!! ###S. amaze,bowl [Hope]
 • (int) ว้าว,เยี่ยม,ยอด [Nontri]
 • /W AW1/ [CMU]
 • (n) /w'au/ [OALD]
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
collection
 • การเก็บรวบรวม: การสะสม [Lex2]
 • การชุมนุม: การรวมกลุ่ม [Lex2]
 • การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง: การรวมกัน [Lex2]
 • การเรี่ยไรเงิน: การขอบริจาคเงิน, การเก็บเงิน [Lex2]
 • งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์[Lex2]
 • เงินเรี่ยไร: เงินบริจาค [Lex2]
 • สิ่งของที่รวบรวมไว้: สิ่งของที่นำมากองรวมกันไว้ [Lex2]
 • สิ่งที่สะสมไว้: ของสะสม [Lex2]
 • (คะเลค'เชิน) n. การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม,สิ่งที่เก็บรวบรวมไว้,การจัดเก็บ,การเรียกเก็บ,เงินที่เรี่ยไรมา [Hope]
 • (n) การเก็บ,การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม [Nontri]
 • /K AH0 L EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'əl'ɛkʃən/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
mostly
 • ส่วนมาก: โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ [Lex2]
 • (โมสทฺ'ลี) adv. ส่วนมาก ###S. principally [Hope]
 • (adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป [Nontri]
 • /M OW1 S T L IY0/ [CMU]
 • /M OW1 S L IY0/ [CMU]
 • (a) /m'ɒustliː/ [OALD]
antiquities
 • /AE0 N T IH1 K W AH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /'ænt'ɪkwɪtɪz/ [OALD]
  [antiquity]
 • ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์[Lex2]
 • (แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น ###S. olden days, antique) [Hope]
 • (n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ [Nontri]
 • /AE0 N T IH1 K W AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /'ænt'ɪkwɪtiː/ [OALD]
unearthed
 • /AH0 N ER1 TH T/ [CMU]
 • (v) /'ʌn'ɜːʴtht/ [OALD]
  [unearth]
 • ขุด: ขุดขึ้นมา [Lex2]
 • เปิดเผย: ขุดคุ้ย, ทำให้ชัดแจ้ง [Lex2]
 • (อันเอิร์ธ') vt. ขุดดิน,ขุด,เปิดเผย [Hope]
 • (vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา [Nontri]
 • /AH0 N ER1 TH/ [CMU]
 • (v) /'ʌn'ɜːʴth/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
excavations
 • /EH2 K S K AH0 V EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /ˌɛkskəv'ɛɪʃənz/ [OALD]
Israel
 • ประเทศอิสราเอล[Lex2]
 • อิสราเอล: ยิว [Lex2]
 • (อิส'ซะระเอล) n. ประเทศอิสราเอล [Hope]
 • /IH1 Z R IY0 AH0 L/ [CMU]
 • /IH1 Z R EY0 L/ [CMU]
 • (n) /'ɪzrɛɪl/ [OALD]
during
 • ในระหว่าง[Lex2]
 • (เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง [Hope]
 • (pre) ระหว่าง,ในระหว่าง [Nontri]
 • /D UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D Y UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D ER1 IH0 NG/ [CMU]
 • (in) /dj'uəʴrɪŋ/ [OALD]
British
 • ชาวอังกฤษ[Lex2]
 • (บริท'ทิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) อังกฤษ,บริเทน,ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอังกฤษ [Nontri]
 • (n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Nontri]
 • /B R IH1 T IH0 SH/ [CMU]
 • (j) /br'ɪtɪʃ/ [OALD]
Mandate
 • คำสั่ง: ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง [Lex2]
 • สั่งการ: ออกคำสั่ง, ควบคุม, บังคับ [Lex2]
 • มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง): ให้อำนาจ [Lex2]
 • (แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา ###S. commander [Hope]
 • (n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต [Nontri]
 • (vt) ทำให้อยู่ในอาณัติ,มอบอำนาจ,ออกประกาศิต [Nontri]
 • /M AE1 N D EY2 T/ [CMU]
 • (v) /m'ændɛɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top