ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woodman

W UH1 D M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woodman-, *woodman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woodman(n) คนที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: คนที่ทำงานในป่า, คนที่ท่องเที่ยวในป่า, Syn. woodsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woodman(วูด'เมิน) n. =woodsman., See also: woodmancraft n. pl. woodmen

English-Thai: Nontri Dictionary
woodman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODMAN W UH1 D M AH0 N
WOODMANSEE W UH0 D M AH0 N S IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woodman (n) wˈudmən (w u1 d m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
樵夫[qiáo fū, ㄑㄧㄠˊ ㄈㄨ, ] woodman, #60,077 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
山刀[やまがたな, yamagatana] (n) woodman's hatchet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woodman
   n 1: someone who lives in the woods [syn: {woodsman}, {woodman}]
   2: makes things out of wood [syn: {woodworker}, {woodsman},
     {woodman}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top