ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wc

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wc-, *wc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowcollegeวิทยาลัยเกษตร
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
program flowchartผังงานโปรแกรมหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมจริง ๆ
showcase(โช'เคส) n. ตู้กระจกแสดงสินค้า,ตู้แสดง,สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่ง ของหรือคน. vt. แสดง,ทำให้เห็นจุดเด่น, Syn. exhibit
snowcap(สโน'แคพ) n. ยอดหิมะ,ชั้นหิมะที่อยู่บนยอด., See also: snowcapped, snow-capped adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
pillowcase(n) ปลอกหมอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องน้ำ[hǿng-nām] (n) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[hǿngsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
หน้าใหม่[nā mai] (n, exp) EN: newcomer  FR: nouvelle tête [f]
นิวคาสเซิ่ล[Niūkhāssoēl] (tm) EN: Newcastle  FR: Newcastle
ผังภาพ[phangphāp] (n) EN: flowchart ; diagram
ปลอกหมอน[pløkmøn] (n) EN: pillowcase  FR: taie d'oreiller [f]
ตู้โชว์[tū chō] (n) EN: display window ; showcase  FR: vitrine [f] ; présentoir [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
WC (n) dˌʌbljuːsˈiː (d uh2 b l y uu s ii1)
WCs (n) dˌʌbljuːsˈiːz (d uh2 b l y uu s ii1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
WC(n) |das| ห้องสุขา, ห้องส้วม

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーパンツ[i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
イエローケーキ[iero-ke-ki] (n) yellowcake [Add to Longdo]
ショーケース[sho-ke-su] (n) showcase; (P) [Add to Longdo]
ダブダブダブシー[dabudabudabushi-] (n) {comp} WWWC [Add to Longdo]
ナローキャスティング[naro-kyasuteingu] (n) narrowcasting; (P) [Add to Longdo]
ニューカッスル病ウイルス[ニューカッスルびょうウイルス, nyu-kassuru byou uirusu] (n) Newcastle disease virus; NDV [Add to Longdo]
ニューカマー[nyu-kama-] (n) newcomer [Add to Longdo]
ニューキャッスル[nyu-kyassuru] (n) Newcastle [Add to Longdo]
ニューコアラ[nyu-koara] (n) {comp} NewCOARA [Add to Longdo]
ビューカム[byu-kamu] (n) viewcam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
世界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC [Add to Longdo]
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
報告書作成管理システム[ほうこくしょさくせいかんりシステム, houkokushosakuseikanri shisutemu] report writer control system, RWCS [Add to Longdo]
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram [Add to Longdo]
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol [Add to Longdo]
ダブダブダブシー[だぶだぶだぶしー, dabudabudabushi-] WWWC [Add to Longdo]
ニューコアラ[にゅーこあら, nyu-koara] NewCOARA [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top