ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voltmeter

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voltmeter-, *voltmeter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voltmeter(n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voltmeterโวลต์มิเตอร์ [TU Subject Heading]
voltmeterโวลต์มิเตอร์, อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏特计[fú tè jì, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] voltmeter, #364,594 [Add to Longdo]
电压计[diàn yā jì, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] voltmeter, #543,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spannungsmesser {m}; Voltmeter {n} [electr.] | abstimmbares Voltmetervoltmeter | selective voltmeter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディジボル[deijiboru] (n) (abbr) digital voltmeter [Add to Longdo]
ボルタメーター;ボルトメーター[borutame-ta-; borutome-ta-] (n) voltameter; voltmeter [Add to Longdo]
電圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) voltmeter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  voltmeter
      n 1: meter that measures the potential difference between two
           points

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top