ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

victorian

V IH0 K T AO1 R IY0 AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -victorian-, *victorian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Victorian(adj) เกี่ยวกับพระนางวิกตอเรีย, See also: เกี่ยวกับสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย, Syn. nineteenth-century
Victorian(n) บุคคลในสมัยพระนางวิกตอเรีย
Victorianism(n) ยุคของพระนางวิกตอเรีย, See also: สมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
victorian(วิคทอ'เรียน,-โท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพระนางเจ้าวิคตอเรียหรือสมัยของพระองค์,เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย,เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและสิ่งประดับต่าง ๆ ในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย. n. บุคคลในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย คำที่มีความหมายเ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Victorian periodสมัยวิกตอเรีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
victorianThe apartment was furnished in the Victorian style.

CMU English Pronouncing Dictionary
VICTORIAN V IH0 K T AO1 R IY0 AH0 N
VICTORIANS V IH0 K T AO1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Victorian (n) vˈɪktˈɔːrɪəʳn (v i1 k t oo1 r i@ n)
Victoriana (n) vˈɪktˌɔːrɪˈaːnə (v i1 k t oo2 r i aa1 n @)
Victorians (n) vˈɪktˈɔːrɪəʳnz (v i1 k t oo1 r i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
ヴィクトリア朝;ビクトリア朝[ヴィクトリアちょう(ヴィクトリア朝);ビクトリアちょう(ビクトリア朝), vikutoria chou ( vikutoria asa ); bikutoria chou ( bikutoria asa )] (n) Victorian era [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Victorian
   adj 1: of or relating to Queen Victoria of Great Britain or to
       the age in which she ruled; "Victorian morals"
   2: exaggeratedly proper; "my straitlaced Aunt Anna doesn't
     approve of my miniskirts" [syn: {priggish}, {prim}, {prissy},
     {prudish}, {puritanical}, {square-toed}, {straitlaced},
     {strait-laced}, {straightlaced}, {straight-laced}, {tight-
     laced}, {victorian}]
   3: typical of the moral standards or conduct of the age of Queen
     Victoria
   n 1: a person who lived during the reign of Victoria

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top