ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

versuchung

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versuchung-, *versuchung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versuchung {f}; Verlockung {f} | Versuchungen {pl}; Verlockungen {pl} | in Versuchung führen | in Versuchung sein; in Versuchung kommentemptation | temptations | to lead into temptation | to be tempted [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It should have had the lure of the forbidden fruit. But it had no interest for you. Too easy.Was dem einen eine große Versuchung, das war für Sie zu einfach. Inspector Maigret (1958)
Your Excellency, if word does not come soon... I might be tempted to go to Edo to get it.Exzellenz, wenn nicht bald eine Nachricht kommt, könnte ich in Versuchung geraten, sie in Edo abzuholen. The Barbarian and the Geisha (1958)
That's kind of a temptation in a land of men.In einer Männerwelt ist das eine echte Versuchung. The Big Country (1958)
The best way to deal with temptation is to take the bait.Die beste Art, mit einer Versuchung fertig zu werden, ist ihr zu erliegen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Though he was sure no local people would steal... ... the old man thought a gaff and a harpoon... ... were needless temptations to leave in a boat.Außerdem wäre es eine unnötige Versuchung, Fischhaken und eine Harpune im Boot zu lassen. The Old Man and the Sea (1958)
- Give in.-Der Versuchung erliegen. Les tricheurs (1958)
Don't tempt me, girl.Führen Sie mich nicht in Versuchung. Carry on Nurse (1959)
You know what they are. I don't think they mean to steal, but when they see it, the temptation is too great.Ich glaube nicht, dass sie stehlen würden, aber man soll sie auch nicht in Versuchung führen. The Battle of the Sexes (1960)
If it was your tongue, I might be tempted!Wenn es deine Zunge wäre, käme ich in Versuchung. Can-Can (1960)
Pause, consider. If you can resist the temptation to steal that car,... ..you won't want to rob that post office.Wenn Sie der Versuchung widerstehen können, das Auto zu klauen, wird es leichter für Sie, den Drang zu überwinden, die Post auszurauben. Carry On Constable (1960)
Look, come to me, anytime. Even when the temptation seems overwhelming.Sie können jederzeit zu mir kommen, wenn die Versuchung überwältigend ist. Carry On Constable (1960)
S ى made me swear that if ever a woman I wanted to marry S ى made me swear that if ever a woman I wanted to marry and I was tempted...Ich musste ihr feierlich schwören, falls mich eine Frau heiraten will und ich in Versuchung wäre... The Millionairess (1960)
One moment please. If anything, I wanted to marry and I I was tempted. - You're tempted, you are tempted!Falls ich bei einer Frau in Versuchung wäre... The Millionairess (1960)
Thanks! So if a woman wants to marry me and I am tempted to marry her I have to put them in the hands of 500 rubie and tell her that if he can not goWenn da eine Frau wäre und ich in Versuchung wäre, dann sollte ich dieser Frau 500 Rupien geben. The Millionairess (1960)
Anytime now they'll be exposed to the old temptations.Nicht mehr lange, dann werden sie wieder den alten Versuchungen ausgesetzt sein. Two Way Stretch (1960)
[Don Camillo was not a saint.] [However he had never been any good at resisting temptation.] [And so, to stop himself from exploding...]Don Camillo war kein Heiliger und konnte der Versuchung schon immer nur schwer widerstehen, und so, zur Besänftigung der Nerven... Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
And I am tempted at times like at night when Uncle Rolfe's at the poker games.Die Versuchung ist da... wenn Onkel Rolfe abends beim Pokerspiel ist. Wild in the Country (1961)
The apple of temptation.Den Apfel der Versuchung. Kohlhiesel's Daughters (1962)
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Winter Light (1963)
- And then what? - I detest all my sins...Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen... denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. The Troops of St. Tropez (1964)
The chronic use of an alias is not consistent with your story of sudden temptation and unpremeditated impulse.Die Decknamen passen nicht zu deiner Geschichte von plötzlicher Versuchung und Impulsen. Marnie (1964)
"The Lord above made liquor for temptation"Der Herrgott schuf den Schnaps bloß zur Versuchung My Fair Lady (1964)
"The Lord above made liquor for temptation, but"Der Herrgott schuf den Schnaps bloß zur Versuchung, doch My Fair Lady (1964)
"When temptation comes you'll give right in."Spülste einfach die Versuchung weg. My Fair Lady (1964)
A joyous satyr, in reality the devil... in the act of tempting an intoxicated Adam.Der frohlockende Satyr, in Wirklichkeit der Teufel... ist dabei, den ekstatischen Adam in Versuchung zu führen... auch bekannt als Bacchus. The Agony and the Ecstasy (1965)
TEMPTATIONDIE ZARTE VERSUCHUNG Le Bonheur (1965)
You're quite a girl, Melba.Du bist eine Versuchung, Melba. The Cincinnati Kid (1965)
He knew what temptations beset him away from home.Er wusste, welche Versuchungen ihn in der Welt erwarteten. Die! Die! My Darling! (1965)
- And lead us not into temptation, - And lead us not into temptation, - but deliver us from evil.Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. The Greatest Story Ever Told (1965)
the danger that lies in even the sentimental temptation of renewing old acquaintances.Die Gefahr, die von der Versuchung ausgeht, aus sentimentalen Gründen alte Beziehungen wieder aufzunehmen. Cloportes (1965)
Michael James, you were gravely tempted and you came through it unspotted.Michael James, du warst in ernsthafter Versuchung, aber du bist unbefleckt daraus hervorgegangen. What's New Pussycat (1965)
You know, Herman, we look up to you to guide us... and protect us against the trials and tribulations of life.Herman, wir sehen alle auf zu dir, damit du uns führst und gegen die Versuchungen und Beschwernisse des Lebens schützt. Herman's Raise (1965)
Now, just put it in the back where it won't tempt you.Ab nach hinten damit, damit du nicht in Versuchung kommst. Death in the African Sun (1966)
You also removed all temptation, so there is no chance of any sin in here...Da ihr sämtliche Versuchungen aus diesen Mauern verbannt habt lassen sich hier keine Sünden begehen. Rasputin: The Mad Monk (1966)
Don't tempt me.Führ mich nicht in Versuchung. A Tiger Hunt in Paris: Part 2 (1966)
A man should go where he won't be tempted.Ein Mann sollte der Versuchung aus dem Wege gehen. A Man for All Seasons (1966)
Believe me, Max, it took more courage to refrain from the obvious temptation than to give in.Glaub mir, Max, es bedarf mehr Mut, einer Versuchung zu widerstehen, als ihr nachzugeben. Nevada Smith (1966)
It is the one temptation I can never resist.Die einzige Versuchung, der ich nie widerstehen kann. Odds on Evil (1966)
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wheels (1966)
You know, those eggs are a great temptation for a scavenger.Diese Eier sind eine große Versuchung für Aasfresser. Operation Springtime (1967)
Well, uh, maybe you should try tempting him, or her, with an apple.Vielleicht, äh, könnten Sie sie oder ihn mit einem Apfel in Versuchung führen. Operation Springtime (1967)
Now, I know that Colonel Klink doesn't touch the stuff, but I thought it'd be wise to remove it from any temptation.Ich weiß, dass Colonel Klink das Zeug nicht anrührt. Ich dachte, es sei klug, ihn nicht in Versuchung zu führen. Wie aufmerksam. Casanova Klink (1967)
I'm going for a double tempt, actually.Das wird eine Doppelversuchung. Bedazzled (1967)
Well, this is a classic double tempt situation.Jetzt haben wir den klassischen Fall einer Doppelversuchung. Bedazzled (1967)
"Desire and fear, temptation and terror..."Lust und Furcht, Versuchung und Angst, Cool Hand Luke (1967)
The code of the West Keep an eye on temptationDas Gesetz des Westens Behalte die Versuchung im Auge Waterhole #3 (1967)
I resolve, with the help of thy grace, to sin no more and avoid the near occasion of sin.Mit deiner heiligen Hilfe hoffe ich, nie wieder in Versuchung gebracht zu werden. Who's That Knocking at My Door (1967)
- Clarence might change his diet.- Sonst gerät Clarence in Versuchung. The Killer Cub (1968)
Yes, there was our number-four man, Russ, suddenly taken with temptation.Ja, unser 4. Mann, Russ, erlag plötzlich der Versuchung. Finian's Rainbow (1968)
But in the end he couldn't resist the temptation.Aber er konnte die Versuchung nicht widerstehen. Memories of Underdevelopment (1968)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top