ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verso

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verso-, *verso*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verso(n) หน้ากระดาษด้านซ้ายของหนังสือ, Syn. page

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[dān lang] (n) EN: backside ; backyard ; rear ; behind  FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ด้านหลัง[dān lang] (adv) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]
ทำนบ[thamnop] (n) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir   FR: digue [f] ; levée de terre [f] ; barrage [m] ; déversoir [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verso (n) vˈɜːʳsou (v @@1 s ou)
versos (n) vˈɜːʳsouz (v @@1 s ou z)

German-Thai: Longdo Dictionary
versoffen(adj, adv, slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: A. bewusst, Syn. betrunken
versöhnen(vt) |versöhnte, hat versöhnt| คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่ายกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง, See also: die Versöhnung
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง
Versorgungskette(n) |die, pl. Versorgungsketten| โซ่อุปทาน, ห่วงโซ่อาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückseite {f} eines Buchblattes | Rückseiten {pl}verso | versos [Add to Longdo]
Versorger {m}provisioner [Add to Longdo]
Versorgung {f}; Zufuhr {f}supply [Add to Longdo]
Versorgungsbetrieb {m}; Versorgungsunternehmen {n}public utility company; utilities [Add to Longdo]
Versorgungsempfänger {m} | Versorgungsempfänger {pl}old age beneficiary | old age beneficiaries [Add to Longdo]
Versorgungsgerät {n}power supply unit [Add to Longdo]
Versorgungsgüter {pl}supply goods [Add to Longdo]
Versorgungskette {f}supply chain [Add to Longdo]
Versorgungsnetz {n}public power supply [Add to Longdo]
Versorgungsschwierigkeiten {pl}difficulties of supply [Add to Longdo]
Versorgungsspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Versorgungsstrom {m} [electr.]supply current [Add to Longdo]
Versorgungstechnik {f}supply engineering [Add to Longdo]
versoffen {adj}drunken [Add to Longdo]
versoffen {adv}boozily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバーソフト[eba-sofuto] (n) foam rubber (from Eversoft (tm)) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供与[きょうよ, kyouyo] versorgen, gewaehren [Add to Longdo]
和解[わかい, wakai] Versoehnung, (guetlicher) Vergleich [Add to Longdo]
懐柔[かいじゅう, kaijuu] versoehnen, beruhigen, jemanden_kaufen [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] versorgen [Add to Longdo]
給与[きゅうよ, kyuuyo] Versorgung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verso
   n 1: left-hand page [ant: {recto}]
   2: the side of a coin or medal that does not bear the principal
     design [syn: {reverse}, {verso}] [ant: {obverse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top