ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

versification

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versification-, *versification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
versification(n) การแต่งบทกลอน, See also: ฉันทลักษณ์, ศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง, Syn. imambic, poetry, prosody, verse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
versification(เวอซะฟะเค'เชิน) n. ศิลปะการทำให้เป็นบทกวี,ศิลปะการทำให้เป็นโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,รูปแบบของโคลง กลอน ฉันท์หรือกาพย์,บทหวีที่เป็นจังหวะ,ส่วนที่เป็นจังหวะ
diversification(ไดเวอซิฟิเค'เชิน) n. ความหลากหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
versification(n) การแต่งบทกวี,การแต่งโคลงกลอน,ฉันทลักษณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Versificationแต่งเป็นโคลง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยายตัวแบบหลากหลาย[kān khayāitūa baēp lāklāi] (n, exp) EN: diversification
การกระจายความเสี่ยง[kān krajāi khwām sīeng] (n, exp) EN: diversification
การกระจายธุรกิจ[kān krajāi thurakit] (n, exp) EN: diversification
ความหลากหลาย[khwām lāklāi] (n) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification  FR: diversité [f] ; variété [f]
ร้อยกรอง[røikrøng] (n) EN: verse ; poem ; poetry  FR: poésie [f] ; vers [mpl] ; versification poétique [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
versification (n) vˌɜːʳsɪfɪkˈɛɪʃən (v @@2 s i f i k ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌学[かがく, kagaku] (n) poetry; versification [Add to Longdo]
歌道[かどう, kadou] (n) versification; tanka poetry [Add to Longdo]
経営多角化[けいえいたかくか, keieitakakuka] (n,vs) diversification [Add to Longdo]
作詩[さくし, sakushi] (n,vs) versification; verse making [Add to Longdo]
作詩法[さくしほう, sakushihou] (n) versification [Add to Longdo]
多角化[たかくか, takakuka] (n,vs) diversification [Add to Longdo]
多角化の経済[たかくかのけいざい, takakukanokeizai] (n) economics of scope; economics of diversification [Add to Longdo]
多角経営[たかくけいえい, takakukeiei] (n,adj-no) diversified management; diversification [Add to Longdo]
多様化[たようか, tayouka] (n,vs) diversification; (P) [Add to Longdo]
転作[てんさく, tensaku] (n,vs) crop diversification; change of crops [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多様化[たようか, tayouka] diversification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  versification
      n 1: a metrical adaptation of something (e.g., of a prose text)
      2: the form or metrical composition of a poem
      3: the art or practice of writing verse

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top