ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vested

V EH1 S T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vested-, *vested*, vest, veste
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vested(adj) ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม, See also: ซึ่งเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง, Syn. absolute, fixed, settled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vested(เวส'ทิด) adj. ยึดไว้แน่น,ยึดไว้โดยสม-บูรณ์,ครอบครองโดยสมบูรณ์,มีลัทธิ,สวมเสื้อ,สวมเสื้อคลุม,ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. absolute

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested estateที่ดินที่มีสิทธิอย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested in interestได้รับสิทธิประโยชน์ในช่วงหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested in possessionได้รับสิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested legacyการมอบให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested rightsสิทธิพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"By the power vested in me by...ด้วยอำนาจที่มอบให้ผม... Blazing Saddles (1974)
By the power vested in me by the state of Maine,ด้วยอำนาจตกเป็นของฉันโดยรัฐเมน, The Shawshank Redemption (1994)
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse.ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป Anastasia (1997)
Moving on. By the power vested in me, by me,ดีแล้ว ด้วยสิทธิและพลังอำนาจของข้า Mulan 2: The Final War (2004)
Under the powers vested in me, I now pronounce you man and wife.ภายใต้พลังที่คุ้มครองพ่อ บัดดี้ พ่อขอประกาศว่าเจ้าทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน Brokeback Mountain (2005)
Stanley Usher has a vested interest in telling you that your daughter is alive.ส่วนคุณก็จะบอกว่าเธอตายแล้วงั้นเหรอ? Cold Comfort (2009)
And do you have a vested interest in telling me that she's not?เค้ามีประวัตินะครับคุณ Cold Comfort (2009)
Then by the power vested in me,ด้วยอำนาจอันชอบธรรมในตัวพ่อ Nice Is Different Than Good (2009)
Well, by the power vested in meด้วยอำนาจของฉัน Rufus Getting Married (2009)
By the powers vested in me by the authority...โดยอำนาจที่เป็นของ Hitting the Ground (2010)
Well... By the power vested in me by the bar association of the great State of Ohio,ด้วยอำนาจของศาล รัฐโอไฮโอ้ Funk (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
VESTED V EH1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vested (v) vˈɛstɪd (v e1 s t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
既得利益[jì dé lì yì, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] vested interest, #32,330 [Add to Longdo]
既得[jì dé, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, ] vested in; already obtained; vesting [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die maßgeblichen Kreise; die Beteiligtenvested interests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リスクマネー[risukumane-] (n) risk money; money invested in high-risk, high-return, investments [Add to Longdo]
獲れる;穫れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 獲る・とる) to be harvested; to be reaped; to be yielded; (2) to be able to harvest; to be able to reap; to be able to yield [Add to Longdo]
刈り田;刈田[かりた, karita] (n) harvested rice field [Add to Longdo]
刈り穂;刈穂[かりほ, kariho] (n) harvested grain; harvested rice ears [Add to Longdo]
既得[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired [Add to Longdo]
既得権[きとくけん, kitokuken] (n) vested rights; (P) [Add to Longdo]
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right [Add to Longdo]
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
取れたて;取れ立て;採れたて;採れ立て[とれたて, toretate] (n,n-adv) just-harvested; something freshly harvested or gathered (usually produce) [Add to Longdo]
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vested
      adj 1: fixed and absolute and without contingency; "a vested
             right"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top