ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

union jack

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -union jack-, *union jack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Union Jack(n) ธงชาติของอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
union jackn. ธงชาติอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
UNION union jack(n) ธงชาติอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Union Jack; Union-jackธงชาติอังกฤษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธงอังกฤษ[thong Angkrit] (n, exp) EN: the Union Jack

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Union Jack {m}; britische FahneUnion Jack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユニオンジャック[yunionjakku] (n) Union Jack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Union Jack
      n 1: national flag of the United Kingdom [syn: {Union Jack},
           {Union flag}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top