ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

umriss {m}* umrisslinie {f}* kontur {f}* silhouette {f}* profil {n} | umrisse {pl}

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -umriss {m}* u [...] umrisse {pl}-, *umriss {m}* u [...] umrisse {pl}*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umriss {m}; Umrisslinie {f}; Kontur {f}; Silhouette {f}; Profil {n} | Umrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Umriss {m ( EH1 M)}; Umrisslinie {f ( EH1 F)}; Kontur {f ( EH1 F)}; Silhouette ( S IH2 L AH0 W EH1 T) {f ( EH1 F)}; Profil {n ( EH1 N)} | Umrisse {pl }

 


  

 
m
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13[Lex2]
 • (เอม) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 13 [Hope]
 • /EH1 M/ [CMU]
 • (n) /'ɛm/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
f
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6[Lex2]
 • /EH1 F/ [CMU]
 • (n) /'ɛf/ [OALD]
Silhouette
 • ภาพเงา: ภาพสีดำบนพื้นสีขาว [Lex2]
 • โครงร่าง: เค้าโครง [Lex2]
 • วาดภาพโครงร่างสีดำ[Lex2]
 • (ซิลอูเอท') n. ภาพคนตัวดำพื้นขาว,ภาพเงา,ร่าง,โครงร่างสีดำ,เค้าโครง vt. ทำให้ปรากฎภาพคนตัวดำพื้นดาว,วาดภาพโครงร่างสีดำ [Hope]
 • (n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง [Nontri]
 • /S IH2 L AH0 W EH1 T/ [CMU]
 • (v) /sˌɪluː'ɛt/ [OALD]
n
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14[Lex2]
 • ทำด้วย: เกี่ยวกับ [Lex2]
 • (เอน) พยัญชนะอังกฤษตัวที่14 [Hope]
 • /EH1 N/ [CMU]
 • (n) /'ɛn/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Uris, Uri's, amiss, emeries, Marisa, Marissa, Merissa, Morissa, iris's, umbras, umiaks, Iris, Maris, Meris, iris, umpires, impress, Mrs, emirs, mires, Amaru's, Mari's, Marius, Omero's, arias, morass, Eris, Mr's, amir's, armies, emir's, Mira's, umps, empress, orris's, umbra's, Imus's, Maria's, Marius's, Moria's, armories, maria's, Amara's, Amery's, Ami's, Amory's, Ari's, Aries, Arius, Emera's, Emery's, Emory's, Eries, amass, arise, emery's, orris, Auria's, ump's, Sumeria's, humerus's, Ambros's, Marris's, Morris's, Uriah's, Amii's, Arri's, Emmi's, Muire's, umiak's, Arius's, Eros's, Marie's, Mario's, Morie's, aria's, urea's, umpire's, Amie's, Aurie's, mire's, Armin's, Damaris's, Ermin's, Arie's, Ario's, Erie's, Urey's, Murry's * Ursuline, Mussolini, Rosaline, Roseline, Emiline, misaligned, Riesling, Ursulina, uprising, mudslinger, muslin, Marilin, Ameline, Emeline, Marillin, Roselin, misruling, aisling, arising * contour, Kant, Kent, cont, counter, kinder, Cantu, joint, Kanpur, concur, knot, Cantor, Guntar, Gunter, canter, cantor, condor, county, keynoter, contours, contuse, Canute, count, kind, Ont, donut, knotty, Koontz, contra, Kort, Kong, Mont, font, onto, wont, contort, cant, cunt, gent, contd, goner, Kant's, Kent's, contour's, don't, won't, can't * * * profile, profit, privily, Prof, ROFL, prof, profiled, profiles, prevail, prowl, profs, proof, prof's, propel, peril, prole, trefoil, refile, refill, profile's, profiling, pref, prov * emeries, upraise, Uris, Marissa, Merissa, Morissa, umpires, Uri's, amiss, arise, mires, impasse, Marisa, iris's, morose, umbras, armies, umiaks, Iris, Maris, Meris, iris, amides, amuses, armories, Ambrose, impress, Aries, Eries, Maurise, Mrs, emirs, ermines, Amaru's, Mari's, Marice, Marius, Omero's, amuse, arias, arose, erase, morass, moires, Emmies, Eris, Marrissa, Mr's, aeries, amir's, emir's, Mira's, amines, umps, Maressa, empress, orris's, umbra's, Imus's, Maria's, Marius's, Moria's, maria's, empires, Amara's, Amery's, Ami's, Amory's, Ari's, Arius, Emera's, Emery's, Emory's, amass, emery's, orris, Auria's, Uriah's, ump's, Muire's, Sumeria's, humerus's, umiak's, Ambros's, Marris's, Morris's, umpire's, Amii's, Arri's, Emmi's, Arius's, Eros's, Marie's, Mario's, Morie's, aria's, urea's, mire's, Amie's, Aurie's *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top