ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

umgebung

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -umgebung-, *umgebung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgebung {f}; Umfeld {n}surroundings; surrounding area [Add to Longdo]
Umgebung {f}adjacence [Add to Longdo]
Umgebung {f}; Umfeld {n} | Umgebungen {pl} | offenes Umfeldenvironment | environments | open-minded environment [Add to Longdo]
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ... [Add to Longdo]
Umgebung {f} [math.]neighbourhood [Add to Longdo]
Umgebung {f}purlieus [Add to Longdo]
Umgebung {f}; Milieu {n}; Situation {f}setting [Add to Longdo]
Umgebungs...ambient [Add to Longdo]
Umgebungstemperatur {f}; Außentemperatur {f} | zulässige Umgebungstemperaturambient temperature | admissible ambient temperature [Add to Longdo]
umgebungsbedingtenvironmental [Add to Longdo]
umgebungsfest abgedichtetenvironmentally sealed [Add to Longdo]
umgebungsmäßigenvironmental [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
環境[かんきょう, kankyou] Umgebung, Milieu [Add to Longdo]
辺り[あたり, atari] Umgebung, Gegend, Naehe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top