ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

though on the plus side, for me, his demise has rekindled the public's appetite for his story.

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -though on the [...] or his story.-, *though on the [...] or his story.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Though ( DH OW1) on ( AA1 N) the ( DH AH0) plus ( P L AH1 S) side ( S AY1 D), for ( F AO1 R) me ( M IY1), his ( HH IH1 Z) demise ( D IH2 M AY1 Z) has ( HH AE1 Z) rekindled ( R IY0 K IH1 N D AH0 L D) the ( DH AH0) public's ( P AH1 B L IH0 K S) appetite ( AE1 P AH0 T AY2 T) for ( F AO1 R) his ( HH IH1 Z) story ( S T AO1 R IY0).

 


  

 
Though
 • ถึงแม้ว่า: แม้ว่า [Lex2]
 • อย่างไรก็ตาม: อย่างไรก็ดี, แต่ทว่า, เพียงแต่ว่า, ถึงกระนั้น, แต่กระนั้น [Lex2]
 • (โธ) conj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,หากว่า,-Phr. (as though ยังกับว่า) . adv. อย่างไรก็ตาม,สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด ###S. even if,that,however [Hope]
 • (adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า [Nontri]
 • /DH OW1/ [CMU]
 • (a) /ðɒu/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
plus
 • เพิ่มอีก: บวกเพิ่ม, เพิ่มเข้าไป [Lex2]
 • เพิ่ม: บวก [Lex2]
 • ดีเป็นพิเศษ[Lex2]
 • เครื่องหมายบวก: บวก [Lex2]
 • จำนวนที่เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ส่วนเกิน: จำนวนที่เกินความต้องการ [Lex2]
 • ด้วย: และ, ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน\n [LongdoFR]
 • (พลัส) prep. มาก,เพิ่ม,เพิ่มเข้าไป,กับ,adj. เพิ่ม,บวก,ดีเป็นพิเศษ. n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,ของส่วนเพิ่ม,ส่วนเกิน,ผลกำไร. conj. ด้วยและ [Hope]
 • (pre) บวก,เพิ่มขึ้น,มากขึ้น [Nontri]
 • /P L AH1 S/ [CMU]
 • (n) /plʌs/ [OALD]
side
 • ข้าง: ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง, ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง [Lex2]
 • เนื้อบริเวณสีข้าง: สีข้าง [Lex2]
 • แง่มุม: แง่, กรณี [Lex2]
 • ฝ่าย: พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม [Lex2]
 • ริม: ขอบ [Lex2]
 • ยืนอยู่ด้านข้าง[Lex2]
 • ซึ่งเป็นด้านข้าง: ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง [Lex2]
 • สนับสนุน: เข้าข้าง [Lex2]
 • (ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit [Hope]
 • (n) ด้าน,ข้าง,หน้า,ฝ่าย,แง่,แขนง,กรณี [Nontri]
 • /S AY1 D/ [CMU]
 • (v) /s'aɪd/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
demise
 • การตาย: การสิ้นสุด [Lex2]
 • ตาย: สิ้นชีพ, มรณะ [Lex2]
 • (ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ ###SW. demisable adj. [Hope]
 • (n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง [Nontri]
 • /D IH2 M AY1 Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɪm'aɪz/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
rekindled
 • /R IY0 K IH1 N D AH0 L D/ [CMU]
 • (v) /rˌiːk'ɪndld/ [OALD]
  [rekindle]
 • (vt) ก่อขึ้นใหม่,จุดไฟอีก,คุขึ้นอีก,ลุกไหม้อีก [Nontri]
 • /R IY0 K IH1 N D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /rˌiːk'ɪndl/ [OALD]
public's
 • /P AH1 B L IH0 K S/ [CMU]
appetite
 • ความอยาก: ความปรารถนา [Lex2]
 • ความอยากอาหาร: ความกระหาย, ความหิว [Lex2]
 • (แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ ###S. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste) [Hope]
 • (n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร [Nontri]
 • /AE1 P AH0 T AY2 T/ [CMU]
 • (n) /'æpɪtaɪt/ [OALD]
story
 • เรื่องราว: เรื่องเล่า, การบรรยาย [Lex2]
 • เรื่องแต่ง: นิยาย, นิทาน [Lex2]
 • เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ): การโกหก [Lex2]
 • ข่าว: การรายงานข่าว [Lex2]
 • เล่าเรื่อง: บรรยาย [Lex2]
 • ชั้นของอาคาร[Lex2]
 • ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร[Lex2]
 • (สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย ###S. narrative [Hope]
 • (n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง [Nontri]
 • /S T AO1 R IY0/ [CMU]
 • (n) /st'ɔːriː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top