ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

this blue super giant star has already begun to explode inside.

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -this blue sup [...] plode inside.-, *this blue sup [...] plode inside.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

This ( DH IH1 S) blue ( B L UW1) super ( S UW1 P ER0) giant ( JH AY1 AH0 N T) star ( S T AA1 R) has ( HH AE1 Z) already ( AO0 L R EH1 D IY0) begun ( B IH0 G AH1 N) to ( T UW1) explode ( IH0 K S P L OW1 D) inside ( IH2 N S AY1 D).

 


  

 
This
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
blue
 • สีฟ้า: สีน้ำเงิน [Lex2]
 • เศร้าใจ: เสียใจ [Lex2]
 • กลายเป็นสีน้ำเงิน: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน [Lex2]
 • หยาบโลน: ลามก [Lex2]
 • เคร่งครัด: เคร่ง [Lex2]
 • (บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน ###SW. bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด [Hope]
 • (adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า [Nontri]
 • /B L UW1/ [CMU]
 • (v) /bl'uː/ [OALD]
super
 • ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ): วิเศษ, ยอดเยี่ยม, สุดยอด [Lex2]
 • เกินปกติ: เกินธรรมดา [Lex2]
 • สุดขีด (คำไม่เป็นทางการ): สุดยอด [Lex2]
 • ผู้ดูแลอพาร์ตเม้นท์ (คำไม่เป็นทางการ): ผู้ดูแลตึกอาคาร [Lex2]
 • ผู้ควบคุม (คำไม่เป็นทางการ): ผู้ดูแล, หัวหน้างาน [Lex2]
 • สิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่า: สิ่งที่พิเศษกว่า [Lex2]
 • ตัวแสดงพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ): นักแสดงเพิ่มเติมพิเศษ [Lex2]
 • น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูง: ก๊าซโซลีนอ็อกเทนสูง [Lex2]
 • ส่วนยอดของรังผึ้งที่มีน้ำผึ้งสะสมอยู่[Lex2]
 • (ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ. ###S. extraordinary [Hope]
 • /S UW1 P ER0/ [CMU]
 • (n) /s'uːpər/ [OALD]
giant
 • ยักษ์: สิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาก [Lex2]
 • มหึมา: ใหญ่ยักษ์, ใหญ่โตมาก [Lex2]
 • (ไจ'เอินทฺ) n.,adj. ยักษ์ ###S. huge,monster [Hope]
 • (n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต [Nontri]
 • /JH AY1 AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /ʤ'aɪənt/ [OALD]
star
 • ดวงดาว: ดาว [Lex2]
 • (สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง [Hope]
 • (adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง [Nontri]
 • (n) ดารา,ดาว,เครื่องหมายดอกจัน,ตัวเอก,โชควาสนา [Nontri]
 • /S T AA1 R/ [CMU]
 • (v) /st'aːr/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
already
 • แล้ว: ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว [Lex2]
 • (ออลเรด' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว,แล้ว, เรียบร้อยแล้ว ###S. before now, by now) [Hope]
 • (adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว [Nontri]
 • /AO0 L R EH1 D IY0/ [CMU]
 • /AO0 R EH1 D IY0/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlr'ɛdiː/ [OALD]
begun
 • กริยาช่องที่ 3 ของ begin[Lex2]
 • (บิกัน') กริยาช่อง 3 ของ begin [Hope]
 • (vt) pp ของ begin [Nontri]
 • /B IH0 G AH1 N/ [CMU]
 • /B EY1 G AH0 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɪg'ʌn/ [OALD]
  [begin]
 • เริ่ม: เริ่มต้น [Lex2]
 • ขึ้นต้น: ตั้งต้น [Lex2]
 • เกิดขึ้น: ก่อตั้ง [Lex2]
 • (บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ ###SW. beginner n. ###S. initiate -Conf. start [Hope]
 • (vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ [Nontri]
 • /B IH0 G IH1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɪg'ɪn/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
explode
 • เกิดขึ้นในทันทีทันใด[Lex2]
 • ทำให้ระเบิด[Lex2]
 • พิสูจน์ว่าผิด[Lex2]
 • เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด[Lex2]
 • ระเบิด[Lex2]
 • ระเบิดอารมณ์[Lex2]
 • (เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด. ###SW. exploder n. [Hope]
 • (vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก [Nontri]
 • /IH0 K S P L OW1 D/ [CMU]
 • (v) /'ɪkspl'ɒud/ [OALD]
inside
 • ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ภายใน: ข้างใน [Lex2]
 • ภายใน: ภายในบ้าน, ภายในอาคาร, ภายในร่ม [Lex2]
 • วงใน: เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ [Lex2]
 • ส่วนใน: เครื่องใน, ลักษณะภายใน [Lex2]
 • ในคุก[Lex2]
 • (อินไซดฺ') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน. ###SW. inside out กลับข้างในออก,กลับด้านในออก,โดยสมบรูณ์. [Hope]
 • (adj) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม [Nontri]
 • (adv) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน [Nontri]
 • (n) ตอนใน,เครื่องใน,ส่วนใน,ลักษณะภายใน [Nontri]
 • /IH2 N S AY1 D/ [CMU]
 • /IH1 N S AY2 D/ [CMU]
 • (n) /'ɪns'aɪd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top