ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teil

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teil-, *teil*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์ขวด[bīa khūat] (n, exp) EN: bottle of beer  FR: bouteille de bière [f]
หัวแม่เท้า[hūamaēthāo] (n) EN: big toe  FR: gros orteil [m]
หัวแม่ตีน[hūamaētīn] (n) EN: big toe  FR: gros orteil [m]
จุกขวด[juk khūat] (n, exp) FR: bouchon de bouteille [m]
แก่[kaē] (v) EN: be old ; be aged  FR: être âgé ; prendre de la bouteille (fam.)
การจราจรติดขัด[kān jarājøn titkhat] (n, exp) EN: traffic jam  FR: embouteillage [m]
คอขวด[khøkhūat] (n) EN: bottleneck  FR: col d'une bouteille [m] ; goulot d'une bouteille [m]
เครื่องเปิดขวด[khreūang poēt khūat] (n, exp) FR: ouvre-bouteille [m]
ขวด[khūat] (n) EN: bottle  FR: bouteille [f] ; flacon [m]
ขวด[khūat] (n) EN: [classifier : bottles (soda, beer ...)]  FR: [classificateur : bouteilles (soda, bière ...)]

German-Thai: Longdo Dictionary
Teil(n) |der/das, pl. Teile| บท เช่น experimenteller Teil บทที่เกี่ยวกับการทดลอง, See also: das Kapitel
Teil(n) |der/das, pl. Teile| ส่วน
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|
teilnehmen(vi) |nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen, + an D| เข้าร่วม(งานประชุม สัมมนา), ลงเรียน, เข้าเรียน เช่น Nimmst du an einem Spanischkurs in diesem Semester teil? เธอลงเรียนคอร์สภาษาสเปนในภาคการเรียนนี้หรือเปล่า
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
steil(adj) ชัน
Gegenteil(n) |das, ทั่วไป Sg.| สิ่งตรงข้าม เช่น Das Gegenteil von 'klein' ist 'groß'. คำตรงข้ามกับเล็ก คือ ใหญ่
Bauteil(n) |das, pl. Bauteile| ชิ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบของโครงสร้างตึก, Syn. Bauelement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teil {m,n}; Rolle {f} | Teile {pl} | aktiver Teil | zum Teil; teilweisepart | parts | live part | in part; partly [Add to Longdo]
Teil {m,n}chapter [Add to Longdo]
Teil {m,n}detail [Add to Longdo]
Teil {m}; Abschnitt {m}; Anteil {m} | Teile {pl}; Abschnitte {pl}; Anteile {pl}portions | portions [Add to Longdo]
Teil {m}; Anteil {m}whack [Add to Longdo]
Teil...partial [Add to Longdo]
Teil {m,n} | Teile {pl}particle | particles [Add to Longdo]
Teil {m,n}scrap [Add to Longdo]
Teil {m,n} | Teile {pl}tract | tracts [Add to Longdo]
Teil {m,n}; Teilung {f}; Aufteil {n} | Teile {pl}partition | partitions [Add to Longdo]
Teilabschnitt {m}segment [Add to Longdo]
Teilanmeldung {f}divisional application [Add to Longdo]
Teilansicht {f}partial view [Add to Longdo]
Teilausgabe {f}partial issue [Add to Longdo]
Teilbarkeit {f} | Teilbarkeiten {pl}divisibility | divisiblities [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分割[ぶんかつ, bunkatsu] Teilung, Einteilung [Add to Longdo]
[ぼう, bou] TEILEN, ZERTEILEN [Add to Longdo]
割る[わる, waru] teilen, trennen, spalten [Add to Longdo]
参加[さんか, sanka] Teilnahme, Beteiligung [Add to Longdo]
嘱託[しょくたく, shokutaku] Teilzeitarbeit, Aushilfskraft [Add to Longdo]
思いやり[おもいやり, omoiyari] Teilnahme, Ruecksicht [Add to Longdo]
[へん, hen] TEIL [Add to Longdo]
粒子[りゅうし, ryuushi] Teilchen, Partikel [Add to Longdo]
[ぶ, bu] TEIL, ABTEILUNG, EXEMPLAR (EINER VEROEFFENTLICHUNG) [Add to Longdo]
部分[ぶぶん, bubun] Teil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top