ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talmud

T AE1 L M AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talmud-, *talmud*, talmu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Talmud(n) คัมภีร์โบราณของยิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talmud(ทาล'มุด,แทล'มุด) n. คัมภีร์หรือธรรมนูญโบราณของยิว, See also: Talmudic adj. Talmudical adj. Talmudism n.

CMU English Pronouncing Dictionary
TALMUD T AE1 L M AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Talmud (n) tˈælmud (t a1 l m u d)
Talmuds (n) tˈælmudz (t a1 l m u d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talmud {m}Talmud [Add to Longdo]
talmudischtalmudic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タルムード[tarumu-do] (n) Talmud (heb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Talmud
   n 1: the collection of ancient rabbinic writings on Jewish law
      and tradition (the Mishna and the Gemara) that constitute
      the basis of religious authority in Orthodox Judaism

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top