ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trimmer

T R IH1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trimmer-, *trimmer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trimmer(n) ผู้ขลิบ, See also: ผู้เล็ม, ผู้เลาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trimmerนักฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIMMER T R IH1 M ER0
TRIMMERS T R IH1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trimmer (n) trˈɪmər (t r i1 m @ r)
trimmers (n) trˈɪməz (t r i1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁纸机[cái zhǐ jī, ㄘㄞˊ ㄓˇ ㄐㄧ, / ] trimmer; paper cutter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trimmer {m}trimmer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリマー[torima-] (n) trimmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trimmer
   n 1: a worker who thins out and trims trees and shrubs;
      "untouched by the pruner's axe" [syn: {pruner}, {trimmer}]
   2: a machine that trims timber
   3: capacitor having variable capacitance; used for making fine
     adjustments [syn: {trimmer}, {trimming capacitor}]
   4: joist that receives the end of a header in floor or roof
     framing in order to leave an opening for a staircase or
     chimney etc. [syn: {trimmer}, {trimmer joist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top