ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trimmed

T R IH1 M D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trimmed-, *trimmed*, trimm, trimme
CMU English Pronouncing Dictionary
TRIMMED T R IH1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trimmed (v) trˈɪmd (t r i1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnittholz {n} | Schnitthölzer {pl}trimmed timber | trimmed timbers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
作り木[つくりぎ, tsukurigi] (n) well-trimmed tree [Add to Longdo]
八字髭[はちじひげ, hachijihige] (n) finely-trimmed moustache [Add to Longdo]
法師髪[ほうしがみ, houshigami] (n) (obsc) short-trimmed mane (of a horse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  trimmed
      adj 1: made neat and tidy by trimming; "his neatly trimmed hair"
             [syn: {trimmed}, {cut}] [ant: {uncut}, {untrimmed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top