ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trashy

T R AE1 SH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trashy-, *trashy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trashy(adj) ไร้ค่า, See also: เป็นขยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trashy(แทรช'ชี) adj. เหมือนของสวะ,เหมือนของเสีย,ไร้ค่า,เหลวไหล., See also: trashiness n., Syn. nonsense

CMU English Pronouncing Dictionary
TRASHY T R AE1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trashy (j) trˈæʃiː (t r a1 sh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Kolportageliteratur {f}trashy literature [Add to Longdo]
Schundliteratur {f}trashy literature; trash [Add to Longdo]
kitschig {adj} | kitschiger | am kitschigstentrashy | more trashy; trashier | most trashy; trashiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
襤褸糞[ぼろくそ, borokuso] (n,adj-na) (uk) trashy reputation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trashy
   adj 1: cheap and inferior; of no value; "rubbishy newspapers
       that form almost the sole reading of the majority";
       "trashy merchandise" [syn: {rubbishy}, {trashy}]
   2: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish
     colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a
     meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments" [syn:
     {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish}, {gaudy},
     {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky}, {tatty},
     {tawdry}, {trashy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top