ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thirteenth

TH ER1 T IY1 N TH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thirteenth-, *thirteenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thirteenth(det) ที่สิบสาม
thirteenth(n) ลำดับที่สิบสาม
thirteenth(pron) ที่สิบสาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thirteenth(เธอ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่สิบสาม

English-Thai: Nontri Dictionary
thirteenth(adj) ที่สิบสาม
thirteenth(n) วันที่สิบสาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thirteenth[เธอ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบสาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thirteenthA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
thirteenthTennis began in France in the thirteenth century.

CMU English Pronouncing Dictionary
THIRTEENTH TH ER1 T IY1 N TH
THIRTEENTHS TH ER1 T IY1 N TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thirteenth (n) θˌɜːʳtˈiːnθ (th @@2 t ii1 n th)
thirteenths (n) θˌɜːʳtˈiːnθs (th @@2 t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙子[bǐng zǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄗˇ, ] thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056, #61,850 [Add to Longdo]
十三日[shí sān rì, ㄕˊ ㄙㄢ ㄖˋ, ] thirteenth day of a month [Add to Longdo]
第十三[dì shí sān, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄙㄢ, ] thirteenth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丙子[ひのえね;へいし, hinoene ; heishi] (n) (See 干支) thirteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thirteenth
   adj 1: coming next after the twelfth in position [syn:
       {thirteenth}, {13th}]
   n 1: position 13 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top