ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thievery

TH IY1 V ER0 IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thievery-, *thievery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thievery(n) การขโมย, See also: การลักทรัพย์, Syn. burglary, robbery, theft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thievery(ธีฟ'เวอรี) n. การขโมย,การลักทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย

CMU English Pronouncing Dictionary
THIEVERY TH IY1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thievery (n) θˈiːvəriː (th ii1 v @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery [Add to Longdo]
泥棒稼業[どろぼうかぎょう, doroboukagyou] (n) professional thievery [Add to Longdo]
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thievery
   n 1: the act of taking something from someone unlawfully; "the
      thieving is awful at Kennedy International" [syn:
      {larceny}, {theft}, {thievery}, {thieving}, {stealing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top