ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunday

S AH1 N D EY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunday-, *sunday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Sunday(n) วันอาทิตย์
Sunday best(sl) ชุดดีที่สุดซึ่งใส่ไปโบสถ์
Sunday driver(sl) คนขับรถเอื่อยๆ, See also: คนขับรถช้าๆ ชมวิว
Sunday school(n) โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sunday(ซัน'ดี,-เด) n. วันอาทิตย์,วันแรกของสัปดาห์
sunday schoolโรงเรียนสอนศาสนาในวันอาทิตย์,สมาชิกของโรงเรียนดังกล่าว
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
palm sundayn. วันอาทิตย์ก่อนวันEaster
whitsunday(วิท'ซันเด) n. วันจันทร์ที่เจ็ดหลังวันWasterเป็นวันระลึกถึงวันจุติลงมาของพระวิญญาณ (Holy Spirit)

English-Thai: Nontri Dictionary
Sunday(n) วันอาทิตย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunday schoolsโรงเรียนวันอาทิตย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sundayAfter working all week, we took it easy on Sunday.
sundayAlice has had a cold since last Sunday.
sundayAn oratorical contest will be held next Sunday.
sundayAnyone can make a speech here on Sundays.
sundayAre the stores closed on Sunday in England?
sundayAre they open on Sunday?
sundayAre you busy on Sunday afternoon?
sundayAs it is Sunday, I have no work to do.
sundayBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
sundayBuckle down and get to work. Do you think we're on a Sunday picnic here?
sundayBy next Sunday, I'll have read through the novel.
sundayCan I go hiking next Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทิตย์(n) Sunday, Syn. วันอาทิตย์, Example: คุณพ่อคุณแม่ของฉันจะไปบ้านคุณย่าวันอาทิตย์นี้, Thai Definition: ชื่อวันที่ 1 แห่งสัปดาห์
รวิวาร(n) Sunday, Syn. วันอาทิตย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[āthit] (n) EN: Sunday  FR: dimanche [m]
ตลาดนัด[talāt nat] (n, exp) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market  FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]
วันอาทิตย์[wan āthit] (n) EN: Sunday  FR: dimanche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNDAY S AH1 N D EY2
SUNDAY S AH1 N D IY2
SUNDAYS S AH1 N D EY2 Z
SUNDAYS S AH1 N D IY2 Z
SUNDAY'S S AH1 N D EY2 Z
SUNDAY'S S AH1 N D IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sunday (n) sˈʌndiː (s uh1 n d ii)
Sundays (n) sˈʌndɪz (s uh1 n d i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周日[zhōu rì, ㄓㄡ ㄖˋ, / ] Sunday, #6,602 [Add to Longdo]
星期天[xīng qī tiān, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄊㄧㄢ, ] Sunday, #10,927 [Add to Longdo]
星期日[xīng qī rì, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄖˋ, ] Sunday, #13,326 [Add to Longdo]
礼拜天[lǐ bài tiān, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄊㄧㄢ, / ] Sunday, #48,197 [Add to Longdo]
礼拜日[lǐ bài rì, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄖˋ, / ] Sunday, #111,382 [Add to Longdo]
主日学[zhǔ rì xué, ㄓㄨˇ ㄖˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sunday School [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonntagsanzug {m} | Sonntagsanzüge {pl}sunday suit | sunday suits [Add to Longdo]
Sonntagsfahrer {m}sunday driver [Add to Longdo]
Sonntagskind {n} | Sonntagskinder {pl}sunday child | sunday children [Add to Longdo]
Sonntagsmaler {m}sunday painter [Add to Longdo]
Sonntagsruhe {f}sunday rest [Add to Longdo]
Sonntagsschule {f} | Sonntagsschulen {pl}sunday school | sunday schools [Add to Longdo]
Totensonntag {m}Sunday before Advent on which the dead are commemorated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
サンデー[sande-] (n) (1) sundae; (2) Sunday; (P) [Add to Longdo]
ドミンゴ[domingo] (n) (arch) Sunday (esp. as the sabbath in early Japanese Christianity) (por [Add to Longdo]
ドンタク[dontaku] (n) sunday (dut [Add to Longdo]
一枚看板[いちまいかんばん, ichimaikanban] (n) (a) leading player; one's sole Sunday best; the best item one has (to show) [Add to Longdo]
血の日曜日[ちのにちようび, chinonichiyoubi] (n) Bloody Sunday (esp. the Jan. 22, 1905 Saint Petersburg incident) [Add to Longdo]
晴れ着;晴着[はれぎ, haregi] (n) Sunday best (clothes) [Add to Longdo]
土日[どにち, donichi] (n) weekend; Saturday and Sunday [Add to Longdo]
土日月[どにちげつ, donichigetsu] (exp) Saturday, Sunday and Monday [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf,ctr) (3) (also んち or ち) counter for days [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sunday
   n 1: first day of the week; observed as a day of rest and
      worship by most Christians [syn: {Sunday}, {Lord's Day},
      {Dominicus}, {Sun}]
   2: United States evangelist (1862-1935) [syn: {Sunday}, {Billy
     Sunday}, {William Ashley Sunday}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (s.)
 
 1. (kıs.) Saint, Saturday, September, South, Sunday.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top