ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straßenlampe

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straßenlampe-, *straßenlampe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา straßenlampe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *straßenlampe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, when's the boss gonna do something about the crummy streetlights around here, huh?Wann unternimmt der Boss was wegen der lausigen Straßenlampen? A Piece of the Action (1968)
He got them to move that streetlight, so I'm sure he's happy about that.Sie haben die Straßenlampe versetzt, das freut ihn sicher. Girls Just Wanna Have Fun: Part 1 (1987)
I don't know, they could put some signs, some lampposts or something.sie könnten ja Schilder anbringen, Straßenlampen oder sowas, oder? Aislados (2005)
Security cameras on all the street lights.Kameras in allen Straßenlampen. Welcome to Liberty Village (2005)
All right, but watch out that a streetlight doesn't accidentally break off, swing down and decapitate you.Pass nur auf, dass nicht plötzlich eine Straßenlampe explodiert, runterschwingt und dich köpft. I'm OK, You're OK (2006)
Enough to power a flashlight, street lamp, an entire city block?Genug um eine Taschenlampe zu betreiben, eine Straßenlampe, einen ganzen Straßenblock? Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
How is it that the one street light in New York City that can block our camera view of the crime is being fixed?Wie ist es möglich, dass die einzige Straßenlampe in New York City, die unsere Kamera blockieren kann, repariert wird? Officer Down (2010)
No, no, there's 330,000 street lights in New York City.Nein, es gibt 330.000 Straßenlampen in New York City. Officer Down (2010)
330,000 street lights in the city of New York, and you just happen to be fixing the one that messes up my day?330.000 Straßenlampen in New York City, und Sie reparieren genau die, die meinen Tag versaut? Officer Down (2010)
Our bullet hit a streetlamp.Unsere Kugel traf eine StraßenlampeAfter Hours (2010)
The bullet that killed King ricocheted off a streetlight outside the club.Die Kugel, die King tötete, prallte von einer Straßenlampe draußen ab. After Hours (2010)
There was so much sensitivity in the street lamps, kiosks.Die Straßenlampen, die Kioske, die... Midnight in Paris (2011)
Arrested once before they freed him in the car and once in the rig.16jähriger Fahrer, Auto gegen StraßenlampeMoment of Truth (2012)
With all these street lights on, I'd be a sitting duck.Bei diesen ganzen Straßenlampen wäre ich leichte Beute. Headhunters (2012)
The street lamp outside my bedroom has been flashing for two weeks now keeping us all awake.Draußen vor meinem Schlafzimmer ist eine Straßenlampe die flackert. Sie hält uns alle jetzt schon seit zwei Wochen wach. Department Q: The Keeper of Lost Causes (2013)
Do you remember when we were kids and you went to go inside the Street Lamp Charade?Weißt du noch, als wir klein waren, und du wolltest gleich reingehen, wenn die Straßenlampen angingen? Cabin Fever 3: Patient Zero (2014)
So, based on the location of the streetlamps and the amount of pedestrian traffic, I'm surprised none of the residents saw the killer.Basierend auf dem Standort der Straßenlampen und der Menge von Fußgängervekehr, bin ich überrascht, dass niemand den Mörder sah. Crescent City: Part 1 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top