ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straßenbeleuchtung

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straßenbeleuchtung-, *straßenbeleuchtung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา straßenbeleuchtung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *straßenbeleuchtung*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or do you know, lieutenant, in the Arab city of Cordoba were two miles of lighting in the streets when London was a village.Aber wissen Sie, Lieutenant, dass die arabische Stadt Cordoba bereits zwei Meilen Straßenbeleuchtung besaß während London noch ein Dorf war? Lawrence of Arabia (1962)
Douse those street lights.Macht die Straßenbeleuchtung aus. 1941 (1979)
I was pretty toasted. That street light was on, 'cuz I could still see.Die Straßenbeleuchtung war an, weil ich noch was sehen konnte. Mr. Monk and the Secret Santa (2005)
And eventually someone- maybe Kirk- is going to have to take over the many delicate tasks I perform for this town- the streetlamp illumination monitoring, the lawn-height measuring.Und dann wird jemand, vielleicht Kirk, die ganze heikle Arbeit, die ich für diese Stadt mache, übernehmen müssen. Die Straßenbeleuchtung überwachen, die Grashöhe messen... Just Like Gwen and Gavin (2006)
Like the street lights and cars and stuff.Wie die Straßenbeleuchtung und Autos und all das Zeug. Recoil (2008)
There's plenty of street lighting.Es gibt viel StraßenbeleuchtungHome (2009)
Container Port Road South in Kwai Chung, near street light CC0381.Standort: Port Road Süd in Kwai Chung an der Straßenbeleuchtung CC 0381. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Cold War (2012)
Kill all residential streetlights.Die Straßenbeleuchtung in allen Wohngebieten abschalten lassen. Clinch (2012)
The street lighting has been repaired.Die Straßenbeleuchtung war repariert. Phoenix (2014)
"Proximity of the street lamp makes it unlikely wild animals "would venture onto that section of the highway.Die Straßenbeleuchtung macht Wildwechsel an dieser Stelle sehr unwahrscheinlich. Let's Get Ramblin' (2014)
It's a nautilus, and the street lights are more than just a border.Es ist eine Nautilus Muschel. und die Straßenbeleuchtungen sind mehr als nur eine Grenze. Nautilus (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenbeleuchtung {f}street lighting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top