ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sonic

S AA1 N IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sonic-, *sonic*
English-Thai: Longdo Dictionary
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sonic(adj) เกี่ยวกับเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sonic(ซอน'นิค) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับความเร็วที่เท่ากับความเร็วของเสียง
supersonic(ซูเพอซอน'นิค) adj. เหนือเสียง,เร็วกว่าความเร็วเสียง, See also: supersonically adv.
supersonics(ซูเพอซอน'นิคซฺ) n. สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่เร็วกว่าเสียง
ultrasonic(อัลทระซอน'นิค) adj. เหนือเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sonic log; acoustic logผลบันทึกทางคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับเสียง[kīokap sīeng] (adj) EN: sonic
นกอีก๋อยเล็ก[nok ī-køi lek] (n, exp) EN: Whimbrel ; Common Whimbrel  FR: Courlis corlieu [m] ; Courlis hudsonien (N. ph. hudsonicus) [m] ; Petit Courlis [m] ; Courlis de terre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SONIC S AA1 N IH0 K
SONICS S AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sonic (j) sˈɒnɪk (s o1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆音[bào yīn, ㄅㄠˋ ㄧㄣ, ] sonic boom [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schallgeschwindigkeit {f}sonic speed; speed of sound; sound velocity [Add to Longdo]
Schallmessung {f} | Schallmessungen {pl}sonic measurement | sonic measurements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
イソニコチン酸ヒドラジド[イソニコチンさんヒドラジド, isonikochin san hidorajido] (n) (See イソニアジド) isonicotinic acid hydrazide [Add to Longdo]
スーパーソニック[su-pa-sonikku] (n) supersonic [Add to Longdo]
ソニック[sonikku] (n) sonic [Add to Longdo]
ソニックブーム[sonikkubu-mu] (n) sonic boom [Add to Longdo]
ハイパーソニック[haipa-sonikku] (n) hypersonic [Add to Longdo]
亜音速[あおんそく, aonsoku] (n,adj-no) subsonic speed [Add to Longdo]
極超音速[ごくちょうおんそく, gokuchouonsoku] (n,adj-no) hypersonic (speed) [Add to Longdo]
遷音速[せんおんそく, sen'onsoku] (n) transonic (speed); transsonic (speed) [Add to Longdo]
超音速[ちょうおんそく, chouonsoku] (n) supersonic speed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sonic
   adj 1: (of speed) having or caused by speed approximately equal
       to that of sound in air at sea level; "a sonic boom"
       [syn: {sonic}, {transonic}] [ant: {subsonic},
       {supersonic}]
   2: relating to audible sound; "a sonic wave"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top