ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seite

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seite-, *seite*
Possible hiragana form: せいて
CMU English Pronouncing Dictionary
SEITEL S IY1 T EH2 L
SEITER S AY1 T ER0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
性転換手術[せいてんかんしゅじゅつ, seitenkanshujutsu] (n) การผ่าตัดแปลงเพศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
製鉄[せいてつ, seitetsu] มนุษย์เตารีด

German-Thai: Longdo Dictionary
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
Seiten(n) |pl.|, See also: die Seite
Rückseite(n) |die, pl. Rückseiten| ด้านหลัง, ข้างหลัง เช่น Auf der Rückseite findet man das Ablaufdatum.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitenrand {m}margin [Add to Longdo]
Seite {f}; Blatt {n} | Seiten {pl} | ausklappbare Seite; ausschlagbare Seite {f} (übergroße, zusammengefaltete Seite in Buch oder Zeitschrift)page | pages | foldout; gatefold [Add to Longdo]
Seite {f}; Rand {m}; Flanke {f} | Seiten {pl}side | sides [Add to Longdo]
Seiten-Adressierung {f}page addressing [Add to Longdo]
Seiten- und Stirnfräser {m}side and face cutter [Add to Longdo]
Seitenansicht {f}side view [Add to Longdo]
Seitenansicht {f}lateral view [Add to Longdo]
Seitenanzahl {f}number of pages [Add to Longdo]
Seitenansicht {f} | Seitenansichten {pl}side-face | side views [Add to Longdo]
Seitenarm {m} | Seitenarme {pl}lateral branch | lateral branches [Add to Longdo]
Seitenaufprallschutz {m} [auto]lateral protection structure [Add to Longdo]
Seitenbalken {m}margin bar [Add to Longdo]
Seitenband {n}sideband [Add to Longdo]
Seitenblick {m} | Seitenblicke {pl}side glance; oblique glance | side glances [Add to Longdo]
Seitendeck {n}gunwale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic [Add to Longdo]
井底[せいてい, seitei] (n) well bottom; narrow place [Add to Longdo]
衛生的[えいせいてき, eiseiteki] (adj-na) hygienic; sanitary; (P) [Add to Longdo]
厭世的[えんせいてき, enseiteki] (adj-na) pessimistic [Add to Longdo]
音声転送[おんせいてんそう, onseitensou] (n) {comp} voice transmission [Add to Longdo]
画世的[かくせいてき, kakuseiteki] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
外傷性癲癇[がいしょうせいてんかん, gaishouseitenkan] (n) traumatic epilepsy [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] (n) {comp} standards creation [Add to Longdo]
規制撤廃[きせいてっぱい, kiseiteppai] (n) abolition of regulations; deregulation [Add to Longdo]
起立性低血圧[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音声転送[おんせいてんそう, onseitensou] voice transmission [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] forced [Add to Longdo]
整定時間[せいていじかん, seiteijikan] settling time [Add to Longdo]
静的[せいてき, seiteki] static [Add to Longdo]
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis [Add to Longdo]
静的記憶装置[せいてききおくそうち, seitekikiokusouchi] static storage [Add to Longdo]
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance [Add to Longdo]
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かわ, kawa] Seite [Add to Longdo]
側面[そくめん, sokumen] Seite, Flanke, Profil [Add to Longdo]
傍系[ぼうけい, boukei] Seitenlinie [Add to Longdo]
晴天[せいてん, seiten] klarer_Himmel, schoenes_Wetter [Add to Longdo]
[よこ, yoko] Seite [Add to Longdo]
横目[よこめ, yokome] Seitenblick, verliebter_Blick [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] Seitenstrasse, Irrweg, Abschweifung [Add to Longdo]
製鉄[せいてつ, seitetsu] Eisenerzeugung [Add to Longdo]
誌面[しめん, shimen] Seite_einer_Zeitschrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top