ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strengthened

S T R EH1 NG TH AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthened-, *strengthened*, strengthen, strengthene
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengthenedCorporate governance and accountability are being strengthened.
strengthenedSuspicion that this amounts to insider trading has strengthened.
strengthenedThey strengthened the embankments to secure the village against floods.

CMU English Pronouncing Dictionary
STRENGTHENED S T R EH1 NG TH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strengthened (v) strˈɛŋθnd (s t r e1 ng th n d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strengthened
   adj 1: given added strength or support; "reinforced concrete
       contains steel bars or metal netting" [syn: {reinforced},
       {strengthened}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top