ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stepdaughter

S T EH1 P D AO2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stepdaughter-, *stepdaughter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stepdaughter(n) ลูกสาวของสามีหรือภรรยากับภรรยาหรือสามีคนที่แล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stepdaughter(สเทพ'ดอเทอะ) n. ลูกสาวของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stepdaughtersบุตรเลี้ยงสาว [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกเลี้ยง[lūklīeng] (n) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child  FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEPDAUGHTER S T EH1 P D AO2 T ER0
STEPDAUGHTERS S T EH1 P D AO2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stepdaughter (n) stˈɛpdɔːtər (s t e1 p d oo t @ r)
stepdaughters (n) stˈɛpdɔːtəz (s t e1 p d oo t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
继女[jì nǚ, ㄐㄧˋ ㄋㄩˇ, / ] stepdaughter; CL:個|个[ge4],名[ming2] [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stieftochter {f} | Stieftöchter {pl}stepdaughter | stepdaughters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
継娘;まま娘[ままむすめ, mamamusume] (n) stepdaughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stepdaughter
      n 1: a daughter of your spouse by a former marriage

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top