ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spying

S P AY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spying-, *spying*, spy
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spyingShe is an old hand at spying on tax evaders.
spyingSpying on gangsters was a dangerous venture.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPYING S P AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spying (v) spˈaɪɪŋ (s p ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偵知[ていち, teichi] (n,vs) spying; investigating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spying
   n 1: keeping a secret or furtive watch
   2: the act of keeping a secret watch for intelligence purposes
     [syn: {spying}, {undercover work}]
   3: the act of detecting something; catching sight of something
     [syn: {detection}, {catching}, {espial}, {spying},
     {spotting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top