ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speckled

S P EH1 K AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speckled-, *speckled*, speckl, speckle
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speckled spleenม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
งูปล้องหวายแดง[ngū plǿng wāi daēng] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
งูปล้องหวายหัวดำ[ngū plǿng wāi hūa dam] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย[nok hūa khwān jiū thøng lāi] (n, exp) EN: Speckled Piculet  FR: Picumne tacheté [m]
นกพิราบป่าอกลาย[nok phirāp pā ok lāi] (n, exp) EN: Speckled Wood Pigeon  FR: Pigeon de Hodgson [m] ; Pigeon marbré [m]
พร้อย[phrøi] (x) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECKLED S P EH1 K AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speckled (j) spˈɛkld (s p e1 k l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guineataube {f} [ornith.]Speckled Pigeon [Add to Longdo]
Schwarzschnabel-Oliventaube {f} [ornith.]Speckled Wood Pigeon [Add to Longdo]
Pünktchenkauz {m} [ornith.]Speckled Hawk Owl [Add to Longdo]
Schwarzohrnymphe {f} [ornith.]Speckled Hummingbird [Add to Longdo]
Braunflügel-Mausvogel {m} [ornith.]Speckled Mousebird [Add to Longdo]
Schuppenbartvogel {m} [ornith.]Speckled Tinkerbird [Add to Longdo]
Tüpfelzwergspecht {m} [ornith.]Speckled Piculet [Add to Longdo]
Gelbkinnschlüpfer {m} [ornith.]Speckled Spinetail [Add to Longdo]
Gelbbüschelaulia [ornith.]Speckled Mourner [Add to Longdo]
Hirserohrsänger {m} [ornith.]Speckled Reed Warbler [Add to Longdo]
Fleckentangare {f} [ornith.]Speckled Tanager [Add to Longdo]
Punktierter Falterfisch {m} (Chaetodon citrinellus) [zool.]speckled butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロースペックルドクロミス[iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ[montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia) [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P) [Add to Longdo]
杢調[もくちょう, mokuchou] (adj-no) mottled (cloth color); speckled; grainy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  speckled
      adj 1: having a pattern of dots [syn: {dotted}, {flecked},
             {specked}, {speckled}, {stippled}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top