ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solicitor

S AH0 L IH1 S AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solicitor-, *solicitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solicitor(n) ผู้เรียกร้อง
solicitor(n) ทนาย, Syn. attorney, lawyer, counselor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ,, See also: Solicitor General n. ในอเมริกา รองอธิบดีกรมอัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solicitorHe is qualified as a solicitor.
solicitorI asked the solicitor to make out my will.
solicitorI'll let you know my decision after I have consulted my solicitor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนติบัณฑิต[nētibandit] (n) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney  FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLICITOR S AH0 L IH1 S AH0 T ER0
SOLICITORS S AH0 L IH1 S AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solicitor (n) sˈəlˈɪsɪtər (s @1 l i1 s i t @ r)
solicitors (n) sˈəlˈɪsɪtəz (s @1 l i1 s i t @ z)
Solicitor-Genera (n) sˈəlˌɪsɪtə-ʤˈɛnrəl (s @1 l i2 s i t @ - jh e1 n r @ l)
Solicitor-Genera (n) sˈəlˌɪsɪtə-ʤˈɛnrəlz (s @1 l i2 s i t @ - jh e1 n r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweiter Kronanwalt [jur.]Solicitor General [Add to Longdo]
Rechtsreferent {m}solicitor [Am.] [Add to Longdo]
Solicitor {m}; Anwalt {m} (vor niederen Gerichten)solicitor [Br.] [Add to Longdo]
Werber {m}; Agent {m}solicitor [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
宗教勧誘員[しゅうきょうかんゆういん, shuukyoukanyuuin] (n) door-to-door solicitor; door-to-door preacher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solicitor
   n 1: a petitioner who solicits contributions or trade or votes
      [syn: {solicitor}, {canvasser}]
   2: a British lawyer who gives legal advice and prepares legal
     documents

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top