ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smet

S M EH1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smet-, *smet*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmetic(คอซเมท'ทิค) n. เครื่องสำอาง adj. เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ ,ผู้ขายเครื่องสำอางค์
cosmetology(คอซมิทอล'ละจี) n. เครื่องสำอางค์วิทยา, See also: cosmetologist n. ดูcosmetology
kismet(คิส'เมท) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,พรหมลิขิต, See also: kismetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmetic(adj) เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,ซึ่งทำให้งาม
cosmetic(n) เครื่องสำอาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ว[kaēo] (n) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood
เครื่องประทินโฉม[khreūang prathin chōm] (n, exp) FR: produit cosmétique [m] ; cosmétiques [mpl]
เครื่องสำอาง[khreūangsam-āng] (n) EN: cosmetics ; make-up  FR: produit de beauté [m] ; produit cosmétique [m]
โอน[ōn] (v) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money  FR: transférer ; transmettre ; convertir
ส่ง[song] (v) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch  FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่งผ่าน[song phān] (v, exp) EN: transmit ; transfer  FR: transmettre ; passer
แต่งหน้า[taeng-nā] (v, exp) EN: make up ; put on make-up ; wear make-up ; use cosmetics  FR: se maquiller
ถ่าย[thāi] (v) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit  FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายทอด[thāithøt] (v) EN: broadcast ; transmit ; relay  FR: transmettre ; retransmettre ; relayer ; diffuser
ถ่ายทอดสด[thāithøt sot] (v, exp) EN: broadcast live  FR: diffuser en direct ; retransmettre en direct

CMU English Pronouncing Dictionary
SMET S M EH1 T
SMETANA S M EH1 T AH0 N AH0
SMETZER S M EH1 T Z ER0
SMETHERS S M EH1 DH ER0 Z
SMETHURST S M EH1 TH ER0 S T

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
コスメ[kosume] (n) (abbr) cosmetics [Add to Longdo]
コスメチック[kosumechikku] (n) cosmetic [Add to Longdo]
コスメチックレンズ[kosumechikkurenzu] (n) cosmetic lens [Add to Longdo]
コスメトロジー[kosumetoroji-] (n) cosmetology [Add to Longdo]
チック[chikku] (n) (1) (abbr) cosmetic; stick pomade; (2) chick; (3) tic; (suf) (4) (col) (See 的・てき) -tic [Add to Longdo]
ニナリッチ[ninaricchi] (n) Nina Ricci (brand of cosmetics) [Add to Longdo]
ブーショッファン;ブーッショファン[bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre [Add to Longdo]
ラウラミドプロピルベタイン[rauramidopuropirubetain] (n) lauramidopropyl beitaine (cosmetic ingredient) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top