ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sme

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sme-, *sme*
Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
SME(n) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium sized enterprise)

English-Thai: Longdo Dictionary
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smeg(sl) คำอุทานเมื่อหงุดหงิด
smear(vi) ละเลง, See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน, Syn. rub, spread, wipe
smear(vt) ละเลง, See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน, Syn. rub, spread, wipe
smear(vt) ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้เสียชื่อ, ทำให้เสียหาย, Syn. slander, defame, calumniate, Ant. credit, honour
smear(vt) ทำให้พ่ายแพ้, See also: ทำให้ยอมจำนน
smear(n) สิ่งที่เอาไว้ละเลง, See also: สิ่งที่เอาไว้ทาหรือป้าย
smear(n) รอยเปื้อน, See also: รอยเปรอะ, รอยด่าง, Syn. mark, spot, smudge
smear(n) การใส่ความ, See also: การใส่ร้ายป้ายสี, Syn. slander, vilification, malignment, calumniation
smear(n) คำพูดใส่ร้าย
smell(vi) ดมกลิ่น, See also: ได้กลิ่น, Syn. breathe, inhale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
smegma(สเมก'มะ) n. ขี้เปียกขององคชาตภายใต้หนังหุ้มหรือเม็ดละมุดของหญิง
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal
besmear(บิสเมียร์') {besmeared,besmearing,besmears} vt. ทาไปทั่ว,ทำให้เปื้อน,
cosmetic(คอซเมท'ทิค) n. เครื่องสำอาง adj. เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
smear(n) รอยเปื้อน,รอยป้าย,รอยเลอะ,มลทิน
smear(vt) ละเลง,ทา,ป้าย,ทำให้เปื้อน,ทำเลอะ
smell(n) การดมกลิ่น,กลิ่น
smell(vi, vt) ได้กลิ่น,ดม,มีกลิ่น,ส่งกลิ่น,ฟุ้ง,คลุ้ง
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
cosmetic(adj) เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,ซึ่งทำให้งาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smear๑. เกลี่ยป้าย๒. สิ่งป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smear test; Pap; test, Pap; test, Papanicolaouการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smegmaขี้เปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smeltingการถลุงแร่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smeA bad smell permeated the room.
smeA dog has an acute sense of smell.
smeA dog has a sharp sense of smell.
smeA dog is sensitive to smell.
smeAlthough natto smells awful, it is delicious.
smeAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
smeAn offensive smell greets one's nose.
smeA rose by any other name would smell as sweet.
smeA rose smells sweet.
smeA smell of lilies filled the room.
smeAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
sme"Can you smell something burning?" "Oh, I went and burnt the toast."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาวเลือด(n) smell of blood, Example: มันพร้อมไล่ล่าเหยื่อทุกเมื่อถ้าหิว หรือมีคลื่นเสียงไปสั่นสะเทือนประสาทสัมผัสและได้กลิ่นคาวเลือดสด, Thai Definition: ที่มีกลิ่นคาวของเลือดสด
ยาดม(n) smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
หลอม(v) melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai Definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
เหม็น(v) smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai Definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
อับ(adj) smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai Definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
สูดกลิ่น(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai Definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก
สูดดม(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai Definition: ดมโดยหายใจลึก
เปลืองตัว(v) be injurious to oneself, See also: smear one's reputation, tarnish or sully one's reputation, soil one's hand, Example: ผู้หญิงที่ขายความสวยย่อมจะมีแต่เปลืองตัวมีแต่ขาดทุนอยู่ร่ำไป
ละเลง(v) smear, See also: spread, daub, Syn. ป้าย, ทา, Example: แม่ค้ากำลังละเลงขนมเบื้องหลายสิบอันเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai Definition: ป้ายหรือทาให้เป็นแผ่ออกไป ด้วยวิธีวนเป็นวงกลมๆ
ไล้(v) smear, See also: rub, apply, Syn. ลูบ, ลูบไล้, Example: นางแบบใช้ครีมไล้ผิวที่แก้มทั้งสองข้างเบาๆ, Thai Definition: ทาโดยละเลงทั่วๆ ไปอย่างแผ่วเบา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [m]
ไอ[ai] (n) EN: miasma  FR: miasmes [mpl]
อนาธิปไตย[anāthippatai] (n) EN: anarchy ; anarchism  FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อนุรักษ์นิยม[anurakniyom] (n) EN: conservatism   FR: conservatisme [m]
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
บ้าย[bāi] (v) EN: smear ; daub  FR: barbouiller ; souiller
บริษัทท่องเที่ยว[børisat thǿngthīo] (n, exp) EN: travel agency  FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
ชโลม[chalōm] (v) EN: anoint ; bathe ; besmear  FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ชาวป่า[chāo pā] (n, exp) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters
ฉาบ[chāp] (v) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on  FR: enduire ; recouvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
SMEE S M IY1
SMET S M EH1 T
SMEAD S M IY1 D
SMELT S M EH1 L T
SMEBY S M IY1 B IY0
SMELL S M EH1 L
SMEAR S M IH1 R
SMEAL S M IY1 L
SMELLY S M EH1 L IY0
SMEARS S M IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smear (v) smˈɪəʳr (s m i@1 r)
smell (v) smˈɛl (s m e1 l)
smelt (v) smˈɛlt (s m e1 l t)
smears (v) smˈɪəʳz (s m i@1 z)
smells (v) smˈɛlz (s m e1 l z)
smelly (j) smˈɛliː (s m e1 l ii)
smelts (v) smˈɛlts (s m e1 l t s)
smeared (v) smˈɪəʳd (s m i@1 d)
smelled (v) smˈɛld (s m e1 l d)
smelted (v) smˈɛltɪd (s m e1 l t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] smelt, #14,677 [Add to Longdo]
炼铁[liàn tiě, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] smelting iron, #31,692 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] smell of urine, #44,763 [Add to Longdo]
抹片[mǒ piàn, ㄇㄛˇ ㄆㄧㄢˋ, ] smear (used for medical test) [Add to Longdo]
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, ] smelly fart; arrogant [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, Syn. Voltmeter

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
つーんと;ツーンと[tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
つんと[tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
とぎまぎ[togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
アセス[asesu] (n) (abbr) (See アセスメント) assessment [Add to Longdo]
アセスメント[asesumento] (n) assessment; (P) [Add to Longdo]
アルコールハラスメント[aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] assessment [Add to Longdo]
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process [Add to Longdo]
ウィンドウズミー[ういんどうずみー, uindouzumi-] WindowsMe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top