ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serenely

S ER0 IY1 N AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serenely-, *serenely*, serene
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Where thoughts ♪ ♪ Serenely sweet express ♪#เมื่อไหร่ที่ความคิด# #อันแสนหวานปรากฏอย่างชัดเจน# On My Way (2012)
Orion's pursuit of the Pleiades will finally end, and the seven sisters will glide serenely into the waiting arms of the Milky Way.การแสวงหาของเทพนิยาย ของกลุ่มดาวลูกไก่ก็จะจบ และเจ็ดสาวน้องสาว จะเหินสงบเงียบเป็นแขนรอ Sisters of the Sun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENELY S ER0 IY1 N AH0 L IY0
SERENELY S ER0 IY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serenely (a) sˈɪrˈiːnliː (s i1 r ii1 n l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  serenely
      adv 1: in a peacefully serene manner; "I had the feeling that he
             was waiting, too--serenely patient"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top