ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scooter

S K UW1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scooter-, *scooter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scooter(n) รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
scooter(n) รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า, See also: รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, รถสคูเตอร์, Syn. motor scooter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOOTER S K UW1 T ER0
SCOOTERS S K UW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scooter (n) skˈuːtər (s k uu1 t @ r)
scooters (n) skˈuːtəz (s k uu1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助动车[zhù dóng chē, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˊ ㄔㄜ, / ] scooter (gas powered) [Add to Longdo]
踏板车[tà bǎn chē, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ ㄔㄜ, / ] scooter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roller {m} | Roller {pl}scooter | scooters [Add to Longdo]
Augenfleck-Mandarinfisch {m} (Synchiropus ocellatus) [zool.]scooter blenny [Add to Longdo]
Rollerreifen {m}scooter tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクーター[suku-ta-] (n) scooter; (P) [Add to Longdo]
ニケツ[niketsu] (n) (sl) sharing the same seat on a bicycle, scooter, etc. [Add to Longdo]
メットイン[mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei [Add to Longdo]
原チャ[げんチャ, gen cha] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原チャリ[げんチャリ, gen chari] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原付き[げんつき, gentsuki] (n) scooter; low power "motorized" bicycle (motorised); moped [Add to Longdo]
水中スクーター[すいちゅうスクーター, suichuu suku-ta-] (n) diver propulsion vehicle; DPV; underwater scooter [Add to Longdo]
水中スクーター・ダイブ;水中スクーターダイブ[すいちゅうスクーター・ダイブ(水中スクーター・ダイブ);すいちゅうスクーターダイブ(水中スクーターダイブ), suichuu suku-ta-. daibu ( suichuu suku-ta-. daibu ); suichuu suku-ta-daibu ( suichu] (n) dive on an underwater scooter; diver propulsion vehicle dive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scooter
   n 1: a motorboat resembling a motor scooter [syn: {water
      scooter}, {sea scooter}, {scooter}]
   2: child's two-wheeled vehicle operated by foot
   3: a wheeled vehicle with small wheels and a low-powered
     gasoline engine geared to the rear wheel [syn: {motor
     scooter}, {scooter}]
   4: a sailing vessel with runners and a cross-shaped frame;
     suitable for traveling over ice [syn: {iceboat}, {ice yacht},
     {scooter}]
   5: large black diving duck of northern parts of the northern
     hemisphere [syn: {scoter}, {scooter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top