ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schons

SH AA1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schons-, *schons*, schon
CMU English Pronouncing Dictionary
SCHONS SH AA1 N Z
SCHON SH AA1 N
SCHONE SH OW1 N
SCHONBERG SH AA1 N B ER0 G
SCHONEMAN SH OW1 N M AH0 N
SCHONFELD SH AA1 N F EH2 L D
SCHONBERGER SH AA1 N B ER0 G ER0

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Albers-Schonberg Diseaseโรคกระดูกแข็งเปราะ [การแพทย์]
Dyschondroplasiasการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อนอย่างผิดพลาดดีสคอนโดรเพลเซีย [การแพทย์]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
schon-ไปแล้ว
schön(adj) สวย งาม ดูดี
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen
schon(adv) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น War Markus schon da? มาร์คุสมาที่นี่แล้วหรือยัง
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauen {n} | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Bildschirmschoner {m} [comp.]screen saver; screensaver [Add to Longdo]
Haftverschonung {f}suspended sentence [Add to Longdo]
Schienbeinschutz {m}; Schienbeinschützer {m}; Schienbeinschoner {m}shin guard; shin pad [Add to Longdo]
Schonbezug {m}dust cover [Add to Longdo]
Schoner {m} [naut.]schooner [Add to Longdo]
Schonfrist {f}(period of) grace; grace period [Add to Longdo]
Schonhaltung {f}relieving posture [Add to Longdo]
Schonkost {f}bland diet [Add to Longdo]
Schonzeit {f}honeymoon period [Add to Longdo]
Schonzeit {f} (Jagd)close season; fence season [Add to Longdo]
Sofaschoner {m}antimacassar [Add to Longdo]
Wandschoner {m}wall covering [Add to Longdo]
sehr deutlich; schonungslos; unverblümt; offen; ungehobelt {adj}blunt [Add to Longdo]
sehr deutlich; schonungslos; unverblümt; offen; ungehobelt {adv}bluntly [Add to Longdo]
erbarmungslos; schonungslos {adj}pitiless [Add to Longdo]
(jdm. etw.) ersparen; (jdn.) verschonento spare [Add to Longdo]
geschont; schontespared [Add to Longdo]
jetzt; jetzt schon; mittlerweileby now [Add to Longdo]
obgleich; obschon; wenn auch {adv}albeit [Add to Longdo]
obwohl; obgleich; obschon; wenngleich {conj}though; even though [Add to Longdo]
pfleglich behandeln; schonento take care of; to look after [Add to Longdo]
schon; bereits {adv} | schon um 6 Uhralready | already 6 o'clock [Add to Longdo]
schon am nächsten Tagthe very next day [Add to Longdo]
schon am frühen Morgenas soon as the day broke [Add to Longdo]
schon der Gedankethe very idea [Add to Longdo]
schon der Höflichkeit halberout of sheer politeness [Add to Longdo]
schon der Namethe bare name [Add to Longdo]
schon weil ...for the very reason that ... [Add to Longdo]
schon gut; in Ordnungall right [Add to Longdo]
schon lange; schon lange herlong ago; a long time ago [Add to Longdo]
schon; jetztyet [Add to Longdo]
sich schonento take it easy [Add to Longdo]
sich (nicht) schonen(not) to spare oneself [Add to Longdo]
schonen | Ressourcen schonen; mit Ressourcen schonend umgehento go easy on | to go easy on resources [Add to Longdo]
schonendsparing [Add to Longdo]
schonungslosunsparing [Add to Longdo]
schonungslos {adv}unsparingly [Add to Longdo]
sparsam umgehen; schonen; sparento spare [Add to Longdo]
umweltfreundlich; umweltschonend; umweltbewusst {adj}environment-friendly; environmentally friendly; environmentally sound; eco-friendly [Add to Longdo]
verschonen; schonento spare [Add to Longdo]
Das ist schon ein großer Vorteil.That's half the battle. [Add to Longdo]
Das ist schon ganz richtig, aber ...That's all very true, but ... [Add to Longdo]
Das ist schon längst verjährt.That's all over and done with. [Add to Longdo]
Das ist schon wahr.That's true, of course. [Add to Longdo]
Das lässt sich schon machen.That can be done. [Add to Longdo]
Der Zug müsste schon da sein.The train is already due. [Add to Longdo]
Du musst dich schonen.You must look after yourself. [Add to Longdo]
Du müsstest bei deiner vielen Arbeit schon steinreich sein.You should be loaded (wealthy) by now considering all your work. [Add to Longdo]
Er findet keine Schonung.He finds no quarter. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おおみず;オオミズ[oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
犬四手[いぬしで;イヌシデ, inushide ; inushide] (n) (uk) Chonowski's hornbeam (Carpinus tschonoskii) [Add to Longdo]
大裏白の木[おおうらじろのき;オオウラジロノキ, oourajironoki ; oourajironoki] (n) (See オオミズ) malus tschonoskii; white angel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先約がある[せにゃくがある, senyakugaaru] schon_verabredet_sein [Add to Longdo]
又々[またまた, matamata] schon_wieder [Add to Longdo]
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]
骨惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] Muehe_scheuen, sich_schonen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top