ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rucksack

R AH1 K S AE2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rucksack-, *rucksack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rucksack(n) กระเป๋าสะพายหลัง (สำหรับนักเดินทางหรือนักไต่เขา), See also: เป้ของนักไต่เขา, Syn. backpack, haversack, knapsack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rucksack(รัค'แซค) n. เครื่องหลังของนักไต่เขาหรือนักทัศนาจร, Syn. knapsack

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rucksackBeing seen off by my whole family I shouldered a rucksack, stocked with my trip supplies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้(n) rucksack, See also: knapsack, kit-bag, packsack, haversack, infantry pack, backpack, Syn. ย่าม, กระเป๋า, Example: เขาควักแบงก์สิบให้ รับเหรียญ ทอนใส่กระเป๋า แล้วเหวี่ยงเป้ขึ้นไหล่, Count Unit: ใบ

CMU English Pronouncing Dictionary
RUCKSACK R AH1 K S AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rucksack (n) rˈʌksæk (r uh1 k s a k)
rucksacks (n) rˈʌksæks (r uh1 k s a k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rucksack {m} | Rucksäcke {pl}rucksack; backpack; knapsack [Am.] | rucksacks; backpacks; knapsacks [Am.] [Add to Longdo]
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin {f} | Rucksacktouristen {pl} | Herberge für Rucksacktouristenbackpacker | backpackers | backpackers' lodge; backpackers' hostel [Add to Longdo]
Rucksackträger {m}strap of a backpack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザック[zakku] (n) (See リュックサック) rucksack (ger [Add to Longdo]
リュック[ryukku] (n) (abbr) (See リュックサック) rucksack (ger [Add to Longdo]
リュックサック[ryukkusakku] (n) rucksack (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rucksack
   n 1: a bag carried by a strap on your back or shoulder [syn:
      {backpack}, {back pack}, {knapsack}, {packsack},
      {rucksack}, {haversack}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top