ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repatriation

R IY0 P EY2 T R IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repatriation-, *repatriation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repatriation(n) การส่งกลับประเทศ, See also: การส่งกลับสู่ถิ่นเดิม, Syn. remigration, return
repatriation(n) คนที่ถูกส่งกลับประเทศ, See also: คนที่ถูกส่งกลับสู่ถิ่นเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repatriation๑. การส่งกลับประเทศเดิม๒. การส่งเงินลงทุนกลับประเทศเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [TU Subject Heading]
Repatriation rightสิทธิในการส่งกลับประเทศเดิม [เศรษฐศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPATRIATION R IY0 P EY2 T R IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repatriation (n) rˌiːpætrɪˈɛɪʃən (r ii2 p a t r i ei1 sh @ n)
repatriations (n) rˌiːpætrɪˈɛɪʃənz (r ii2 p a t r i ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]
帰還(P);饋還[きかん, kikan] (n,vs) (1) (帰還 only) repatriation; return; (2) (electrical) feedback; (P) [Add to Longdo]
強制送還[きょうせいそうかん, kyouseisoukan] (n) forced repatriation [Add to Longdo]
交換船[こうかんせん, koukansen] (n) repatriation ship [Add to Longdo]
送還[そうかん, soukan] (n,vs) sending home; repatriation; deportation; (P) [Add to Longdo]
復員[ふくいん, fukuin] (n,vs) demobilization; demobilisation; repatriation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  repatriation
      n 1: the act of returning to the country of origin

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top