ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ramie

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramie-, *ramie*
Possible hiragana form: らみえ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ramieป่านรามี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าน(n) ramie, See also: hemp, Syn. ต้นป่าน, Example: ในสมัยโบราณมนุษย์แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้า, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เปลือกเป็นใยเหนียว ใช้ทอผ้าและทำเชือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกพิราบ[nok phirāp] (n) EN: dove ; pigeon  FR: colombe [f] ; pigeon [m] ; ramier [m]
ป่าน[pān] (n) EN: hemp ; ramie  FR: chanvre [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
ラミー[rami-] (n) (1) (See 苧) ramie (Boehmeria nivea var. candicans); (2) rummy [Add to Longdo]
青麻;青苧[あおそ, aoso] (n) ramie fibre (fiber) [Add to Longdo]
績む[うむ, umu] (v5m,vt) (arch) to spin (e.g. ramie, hemp, etc.) [Add to Longdo]
苧;苧麻;真麻;真苧[からむし(苧;苧麻);むし(苧);ちょま(苧麻);まお(苧麻;真麻;真苧);カラムシ, karamushi ( cho ; cho asa ); mushi ( cho ); choma ( cho asa ); mao ( cho asa ; mako] (n) (uk) (See ラミー・1) ramie (Boehmeria nivea var. nipononivea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ramie
   n 1: tall perennial herb of tropical Asia with dark green
      leaves; cultivated for the fiber from its woody stems that
      resembles flax [syn: {ramie}, {ramee}, {Chinese silk
      plant}, {China grass}, {Boehmeria nivea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top