ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revitalize

R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revitalize-, *revitalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revitalize(vt) ให้ชีวิตใหม่, See also: ให้พลังใหม่, Syn. renew, revive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นแข็ง(v) reinvigorate, See also: revitalize, Syn. เส้นตึง, Example: เถาเอ็นอ่อนใช้ต้มดื่มบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง แก้เส้นแข็ง แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น

CMU English Pronouncing Dictionary
REVITALIZE R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z
REVITALIZED R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revitalize (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪz (r ii1 v ai1 t @ l ai z)
revitalized (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzd (r ii1 v ai1 t @ l ai z d)
revitalizes (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzɪz (r ii1 v ai1 t @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revitalize
   v 1: restore strength; "This food revitalized the patient" [syn:
      {regenerate}, {revitalize}]
   2: give new life or vigor to [syn: {revitalize}, {revitalise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top