ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverts

R IH0 V ER1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverts-, *reverts*, revert
CMU English Pronouncing Dictionary
REVERTS R IH0 V ER1 T S
REVERT R IH0 V ER1 T
REVERT R IY0 V ER1 T
FREVERT F R EH1 V ER0 T
REVERTED R IH0 V ER1 T IH0 D
REVERTED R IY0 V ER1 T IH0 D
REVERTING R IH0 V ER1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverts (v) rˈɪvˈɜːʳts (r i1 v @@1 t s)
revert (v) rˈɪvˈɜːʳt (r i1 v @@1 t)
reverted (v) rˈɪvˈɜːʳtɪd (r i1 v @@1 t i d)
reverting (v) rˈɪvˈɜːʳtɪŋ (r i1 v @@1 t i ng)
revertible (j) rˈɪvˈɜːʳtəbl (r i1 v @@1 t @ b l)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revert(vi) กลับสู่สภาพเดิม, Syn. go back, resume, return
revert(vi) กลับไปกล่าวถึงหัวข้อเดิม
revert(vi) กลับไปสู่นิสัยเดิม
revert to(phrv) (ทรัพย์สิน)กลับสู่, See also: กลับคืนสู่
revert to(phrv) พูดหรือเขียนอีกเกี่ยวกับ, Syn. return to
revert to(phrv) กลับสู่สภาพเดิม, Syn. return to
revertible(adj) ซึ่งกลับสู่สภาพเดิม, See also: ซึ่งหมุนกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revert(รีเวิร์ท') vi. กลับสู่สภาพเดิม,คืนสู่,คืนกลับ vt. ทำให้กลับกัน,กลับคำพิพากษา,หมุนกลับ,กลับทิศทาง, See also: revertibility n. revertible adj. revertive adj., Syn. regress, return

English-Thai: Nontri Dictionary
revert(vi) คืนกลับ,กลับคืน,คืนสภาพเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prevertebral-หน้ากระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
possibility of reverterโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land reverted to the Stateที่ดินที่กลับมาเป็นของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversion; reverterการได้กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revertหวนกลับมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverter; reversionการได้กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverter, possibility ofโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fascia, Prevertebralแผ่นเอ็นหน้ากระดูกสันหลัง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งกลับ(v) return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน
ส่งคืน(v) return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, คืน, Example: หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข
คืน(v) return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, ส่งคืน, Example: หลายบ้านเริ่มจะคืนโทรศัพท์ คืนหมายเลขให้กลับองค์การโทรศัพท์แล้ว, Thai Definition: กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม
คืนตัว(v) revert (to original condition), See also: restore in original state, return to original condition, Example: น้ำยาที่ผสมไว้จะคืนตัวภายในครึ่งชั่วโมง, Thai Definition: ลักษณะที่สารละลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นของแข็งแล้วกลับเป็นของเหลวอีก เช่น น้ำตาลคืนตัว, ลักษณะที่ของแข็งที่ทำให้เป็นของเหลวแล้วกลับเป็นของแข็งอีก เช่น โลหะคืนตัว
การคืน(n) returning, See also: reverting, recurring, Syn. การกลับคืน, Example: การคืนถิ่นของกลุ่มผู้อพยพหนีภัยสงครามทำให้พวกเขาดีใจมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวนกลับมา[huan klap mā] (v, exp) EN: revert
คืน[kheūn] (v) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: rendre ; restituer
ส่งคืน[song kheūn] (v, exp) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: renvoyer ; retourner ;
วกกลับไปพูดเรื่องเดิม[wok klap pai phūt reūang doēm] (v, exp) EN: revert to one's old theme

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归还[guī huán, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄢˊ, / ] return; revert, #10,370 [Add to Longdo]
故态复萌[gù tài fù méng, ㄍㄨˋ ㄊㄞˋ ㄈㄨˋ ㄇㄥˊ, / ] to revert to old ways, #100,620 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rück...revertive [Add to Longdo]
kehrt zurückreverts [Add to Longdo]
kehrte zurückreverted [Add to Longdo]
zurückfallen (in; an)to revert (to) [Add to Longdo]
auf etw. zurückgreifento revert to sth. [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückkommen | zurückkehrend; zurückkommend | zurückgekehrt; zurückgekommento revert | reverting | reverted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] (n) {comp} cut back; revert [Add to Longdo]
切戻しあり[きりもどしあり, kirimodoshiari] (n) {comp} revertive [Add to Longdo]
切戻しなし[きりもどしなし, kirimodoshinashi] (n) {comp} non-revertive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] cut back, revert [Add to Longdo]
切戻しあり[きりもどしあり, kirimodoshiari] revertive [Add to Longdo]
切戻しなし[きりもどしなし, kirimodoshinashi] non-revertive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top