ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refugee

R EH1 F Y UW0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refugee-, *refugee*
Possible hiragana form: れふげえ
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Refugee AgencyUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, aka UN Refugee Agency, See also: S. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, UN Refugee Agency, R. UNHCR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refugee(n) ผู้ลี้ภัย, See also: ผู้หนีภัย, ผู้หลบภัย, Syn. exile, escape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refugee(เรฟ'ฟิวจี) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย,ผู้หนีภัย, See also: refugeeism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refugee(n) ผู้หนีภัยสงคราม,ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refugeeผู้ลี้ภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
refugeeผู้ลี้ภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refugeeผู้ลี้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refugee, politicalผู้ลี้ภัยการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
refugeeผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่พึงได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ปี พ.ศ. 2494 อาทิ สิทธิในการได้รับความคุ้มครอง การได้รับการพิจารณาให้ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม การทำงานและการได้รับการศึกษา เป็นต้น [การทูต]
Refugee campsศูนย์อพยพ [TU Subject Heading]
Refugee childrenเด็กผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Refugeesผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Refugees, Politicalผู้ลี้ภัยทางการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My house is a refugee camp, and my wife has disappeared.บ้านผมกลายเป็นค่ายผู้อพยพ เมียผมหาย... Malèna (2000)
We took a Sudanese refugee into our home! You did.ก็ใช่ แต่ที่ซูดานมันเกิดขึ้นได้ยังไง I Heart Huckabees (2004)
Most have left already and the refugees are packed everywhere.แล้วถ้าเธอถูกเกณฑ์ทหารล่ะ? ถ้าเค้าแค่อยากให้รองเท้าเป็นเงาเท่านั้นแหละ. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
We're refugees not soldiersน้องของผม เค้าขึ้นรถไฟผิดเที่ยว เราจะลง Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
And I have more refugees than I have room for as it is.ผู้ลี้ภัยทยอยมาเรื่อยๆ ผมไม่มีห้องจะให้พวกเขาอยู่ Hotel Rwanda (2004)
This is not a refugee camp.ที่นี่ไม่ใช่ค่ายลี้ภัย Hotel Rwanda (2004)
I'm overwhelmed at my refugee camp.ผมก็แทบรับไม่ไหวแล้วล่ะ ที่ฐานทัพ Hotel Rwanda (2004)
Most importantly, this cannot be a refugee camp.สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่นี่เป็นค่ายผู้ลี้ภัยไม่ได้ Hotel Rwanda (2004)
They're political refugees under U.N. sanction.พวกเขาเป็นผู้ลี้ภัยของรัฐบาล ตามคำสั่งของ UN Hotel Rwanda (2004)
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก Hotel Rwanda (2004)
One aid worker described it as the largest refugee exodus in modern history.เจ้าหน้าที่รายงานว่า.. มีผู้อพยพมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Hotel Rwanda (2004)
She might make it to a refugee camp... if she's lucky.ก็อาจไปถึงค่ายลี้ภัย ถ้าโชคดี The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refugeeFood and blankets were given out to the refugees.
refugeeHe donated $10000 to the refugee fund.
refugeeRefugees in Africa are seeking help.
refugeeRefugees in that camp have been living from hand to mouth for a month.
refugeeRefugees poured in from all over the country.
refugeeRefugees will suffer lack of food, water, medicine and all that.
refugeeSanitary conditions in the refugee camps were terrible.
refugeeShe made up a parcel of old clothes for the refugees.
refugeeThat boat was full of refugees from Cuba.
refugeeThat church organization takes in refugees.
refugeeThe embassy denied political asylum to foreign refugees.
refugeeThe organization furnished the refugees with food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง(n) refugee, Syn. ผู้ลี้ภัยการเมือง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่า ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง ด้วยเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรในสังคมองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เขาเหล่านั้นย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง
ผู้ลี้ภัย(n) refugee, See also: immigrant, escapee, displaced person, exile, Example: ผู้ลี้ภัยบางคนพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นสภาพของผู้ลี้ภัยด้วยการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง, Thai Definition: ผู้หลบหนีภัยไปอยู่ต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อพยพ[phū-opphayop] (n) EN: immigrant ; evacuee ; migrator ; refugee  FR: immigrant [m] ; réfugié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUGEE R EH1 F Y UW0 JH IY0
REFUGEES R EH1 F Y UW2 JH IY0 Z
REFUGEES' R EH1 F Y UW2 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refugee (n) rˌɛfjuʤˈiː (r e2 f y u jh ii1)
refugees (n) rˌɛfjuʤˈiːz (r e2 f y u jh ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难民[nàn mín, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ, / ] refugee, #13,178 [Add to Longdo]
难民营[nàn mín yíng, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ, / ] refugee camp, #33,830 [Add to Longdo]
流民[liú mín, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ, ] refugee, #39,412 [Add to Longdo]
亡国虏[wáng guó lǔ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄨˇ, / ] refugee from a destroyed country [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüchtling {m} | Flüchtlinge {pl}refugee | refugees [Add to Longdo]
Flüchtlingslager {n}refugee camp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
レフュジー[refuyuji-] (n) refugee [Add to Longdo]
環境難民[かんきょうなんみん, kankyounanmin] (n) environmental refugee [Add to Longdo]
帰還難民[きかんなんみん, kikannanmin] (n) repatriated refugee [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
国連難民高等弁務官事務所[こくれんなんみんこうとうべんむかんじむしょ, kokurennanminkoutoubenmukanjimusho] (n) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR [Add to Longdo]
残党[ざんとう, zantou] (n) remnants (of a defeated political party); refugees [Add to Longdo]
収容施設[しゅうようしせつ, shuuyoushisetsu] (n) reception center (e.g. for refugees) (centre) [Add to Longdo]
収容所[しゅうようじょ, shuuyoujo] (n) internment camp; detention facility; POW camp; refugee camp; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  refugee
      n 1: an exile who flees for safety

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top