ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

problem {n}

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -problem {n}-, *problem {n}*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Problem {n}; Problematik {f}; Aufgabe {f}; Sorge {f} | Probleme {pl} | ein Problem lösen | ein Problem lösen | ein Problem einkreisen | auf Probleme stoßen | Probleme wälzenproblem | problems | to solve a problem; to resolve a problem | to put the axe in the helve [fig.] | to consider a problem from all sides | to run into problems | to turn problems over in one's mind [Add to Longdo]
Problem {n}pb : problem [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Sache {f}; Problem {n}business [Add to Longdo]
Aufgabe {f}; Problem {n}; Schwierigkeit {f}problem [Add to Longdo]
Eigenwertproblem {n} [math.]eigenvalue problem [Add to Longdo]
Gesundheitsproblem {n} | Gesundheitsprobleme {pl}health problem | health problems [Add to Longdo]
Kulissenproblem {n}frame problem [Add to Longdo]
Nebenproblem {n}; Nebenpunkt {m}side issue [Add to Longdo]
Randerscheinung {f}; Randproblem {n}side issue [Add to Longdo]
Schlüsselproblem {n}key issue [Add to Longdo]
Schwierigkeit {f}; Problem {n}; Problematik {f} | Schwierigkeiten {pl} | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]
Schwierigkeiten {pl}; Schwierigkeit {f}; Problem {n} | in Schwierigkeiten geraten | in Schwierigkeiten sein | mit jdm. Schwierigkeiten haben; mit jdm. Ärger haben | jdn. in Schwierigkeiten bringen mit | aus den Schwierigkeiten herauskommen | jdn. aus seinen Schwierigkeiten heraushelfentrouble | to get into trouble | to be in trouble | to be in trouble with sb. | to get sb. into trouble with | to get out of trouble | to get sb. out of trouble [Add to Longdo]
Streitfall {m}; Streitfrage {f}; Problem {n}issue [Add to Longdo]
Strömungsproblem {n}flow problem [Add to Longdo]
Zuordnungsproblem {n}allocation problem [Add to Longdo]
Zuordnungsproblem {n}assignment problem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top