ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prüfung

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prüfung-, *prüfung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfung(n) |die, pl. Prüfungen| การสอบซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า (ต่างจาก Klausur ตรงที่ Klausur หมายถึงการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung
mündliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบปากเปล่า, See also: A. die schriftliche Prüfung
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfungsvorbereitung {f}test preparation [Add to Longdo]
Prüfung {f} | Prüfungen {pl} | mündliche Prüfungen | aufgeschobene Prüfung | nach bestandener Prüfung | bei nicht bestandener Prüfung | Prüfung vornehmenexam; examination | exams | orals | deferred exam | after passing the exam | if you don't pass the exam | to carry out the examination [Add to Longdo]
Prüfung {f} | wiederkehrende Prüfungeninspection; test | period tests [Add to Longdo]
Prüfung {f}ordeal [Add to Longdo]
Prüfung {f}; Musterung {f} | Prüfungen {pl}scrutiny | scrutinies [Add to Longdo]
Prüfung {f}; Erprobung {f}testing; test [Add to Longdo]
Prüfung {f} | Prüfungen {pl}tryout | tryouts [Add to Longdo]
Prüfung {f}; Untersuchung {f} | Prüfungen {pl}; Untersuchungen {pl} | bei der Prüfung vonexamination | examinations | examining [Add to Longdo]
Prüfung {f}; Probe {f}trial [Add to Longdo]
Prüfung zur Feststellung der Hochschulreifeassessment test of aptitude [Add to Longdo]
Prüfung {f} der Bücherverification of the accounts [Add to Longdo]
Prüfungstest {m}audit test [Add to Longdo]
Prüfungsabteilung {f}quality assurance (QA); examining division [Add to Longdo]
Prüfungsarbeit {f}examination paper [Add to Longdo]
Prüfungsauftrag {m}audit assignment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top